logo
10 Ocak 2015 İlk Yardım Soruları
www.cikmissoru.net
1.

Aşağıdakilerden hangisi ilk yardımın amaç­larından biri değildir?

Doğru Cevap: "A" İlaçla tedavi etmek
Soru Açıklaması
2.

Aşağıdakilerden hangisi vücudun tamamın­da faaliyet gösterir?

Doğru Cevap: "B" Dolaşım sistemi
Soru Açıklaması
3.

Aşağıdakilerden hangisi ilk yardımın ABC'si içinde yer almaz?

Doğru Cevap: "A" Kırıkların tespit edilmesi
Soru Açıklaması
4.

• Bir el alına yerleştirilir.


•Diğer elin iki parmağı çene kemiğinin üzerine yerleştirilir.


•Alından bastırılıp, çeneden kaldırılarak baş geriye doğru itilir.


Kazazedenin hava yolunu açmak için, uy­gulama tekniği verilen pozisyon aşağıdaki­lerden hangisidir?

Doğru Cevap: "C" Baş geri-çene yukarı pozisyonu
Soru Açıklaması
5.


Bebeklerde uygulanan dış kalp masajında göğüs kemiğine dakikada kaç kez bası yapılmalıdır?
Doğru Cevap: "D" 100
Soru Açıklaması
6.

Hangi durumdaki kazazede kesinlikle sedye ile taşınmalıdır?

Doğru Cevap: "A" Omurgasında kırık olan
Soru Açıklaması
7.

Aşağıdaki kanama türlerinden hangisinde, kan kaybı diğerlerine nazaran fazla olduğu için daha kısa sürede hayati tehlike meyda­na gelir?

Doğru Cevap: "B" Atardamar kanamaları
Soru Açıklaması
8.

Aşağıdakilerden hangisi kanamalarda yapı­lan yanlış bir uygulamadır?

Doğru Cevap: "C" Kanayan bölgeyi kalp seviyesinden aşağıda tutmak
Soru Açıklaması
9.

Aşağıdakilerden hangisi, şoka girmiş kaza­zedeye yapılan doğru bir ilk yardım uygula­ması değildir?

Doğru Cevap: "A" Rastgele hareket ettirilmesi
Soru Açıklaması
10.

I- Kazazede sakinleştirilir, endişeleri giderilir.


II- Kanama ciddi ise, kulağı tıkamadan temiz bezlerle kapatılır.


III- Kazazede bilinçsiz ise kanayan kulak üzerine yan yatırılır.


Kulak kanaması olan bir kazazedeye, yu­karıda verilenlerden hangilerinin yapılması doğru bir ilk yardım uygulamasıdır?

Doğru Cevap: "D" I,II ve III
Soru Açıklaması
logo
10 Ocak 2015 İlk Yardım Soruları
www.cikmissoru.net
11.

Aşağıdakilerin hangisinde kırık olduğunda atelle tespit uygulaması yapılır?

Doğru Cevap: "B" Ön kol kemiği
Soru Açıklaması
12.

Koma durumundaki kazazedeye verile­cek en uygun pozisyon aşağıdakilerden hangisidir?

Doğru Cevap: "D" Yarı yüzüstü yan yatış
Soru Açıklaması
13.

Aşağıdakilerden hangisi, yaralı taşıma­larında ilk yardımcının uyması gereken kurallardandır?

Doğru Cevap: "C" Yön değiştirirken ani dönme ve bükülmeler­den kaçınması
Soru Açıklaması
TEST BİTTİ.
CEVAPLARINIZI KONTROL EDİNİZ.