logo
10 Ocak 2015 Motor Soruları
www.cikmissoru.net
1.

Aracın hareketi için gerekli gücü sağlayan aşağıdakilerden hangisidir?

Doğru Cevap: "B" Motor
Soru Açıklaması
2.

Dört zamanlı motorlarda, zamanların olu­şum sırası aşağıdakilerin hangisindeki gibi olur?

Doğru Cevap: "D" Emme - Sıkıştırma - Ateşleme (İş) - Egzoz
Soru Açıklaması
3.


Aracın gösterge panelinde, aşağıdaki ikaz ışıklarından hangisinin yanıyor olması, arka cam rezistansının çalışmakta olduğunu bildirir?
Doğru Cevap: "C"
Soru Açıklaması
4.

Şekilde soru işareti (?) ile gösterilen kapak­tan motora ne konulur?


Doğru Cevap: "B" Motor yağı
Soru Açıklaması
5.

Araç lastiklerinin yetersiz şişirilmesi aşağı­dakilerden hangisine neden olur?

Doğru Cevap: "C" Yakıt tüketiminin artmasına
Soru Açıklaması
6.

I- Akü kontrolü


II- Lastik kontrolü


III- Antifriz kontrolü


Yukarıda verilenlerden hangileri, aracın kış koşullarına hazırlanmasında alınması gere­ken önlemlerdendir?

Doğru Cevap: "D" I, II ve III
Soru Açıklaması
7.

Aşağıdakilerden hangisi, aracın elektrik devrelerinde meydana gelebilecek kısa devre sonunda sistemi olası yangın tehlike­sine karşı korumak için kullanılır?

Doğru Cevap: "B" Sigorta
Soru Açıklaması
8.

Akünün elektrolit seviyesi azalmış ise ne ilave edilir?

Doğru Cevap: "C" Saf su
Soru Açıklaması
9.

Motor çalışır durumda iken aracın gösterge panelinde yağ basıncı ikaz ışığı yanıyorsa sebebi aşağıdakilerden hangisi olabilir?

Doğru Cevap: "B" Karterde yağın kalmaması
Soru Açıklaması
10.

Aracın kullanma kılavuzuna göre, belirli kilometre dolunca aşağıdaki parçalardan hangisi değiştirilir?

Doğru Cevap: "A" Buji
Soru Açıklaması
TEST BİTTİ.
CEVAPLARINIZI KONTROL EDİNİZ.