logo
10 Ocak 2015 Trafik Soruları
www.cikmissoru.net
1.

Aşağıdakilerden hangisi trafik ortamında riskli davranış olarak değerlendirilmez?

Doğru Cevap: "C" Emniyet kemeri takmak
Soru Açıklaması
2.

Aşağıdakilerin hangisi Emniyet Genel Müdürlüğünün görevlerindendir?

Doğru Cevap: "B" Sürücülerin belgelerini vermek
Soru Açıklaması
3.

Aksine bir durum yoksa, şekildeki gibi ışıklı trafik işaret cihazında yeşil ışığın yandığını gören sürücü ne yapmalıdır?


 

Doğru Cevap: "A" Durmadan dikkatli geçmeli
Soru Açıklaması
4.

Kara yolunun genel olarak taşıt trafiğince kullanılan kısmına ne ad verilir?

Doğru Cevap: "D" Taşıt yolu (Kaplam
Soru Açıklaması
5.


 


 

Trafik görevlisinin hangi hareketi geceleyin "geç" işaretidir?


 


 

Doğru Cevap: "A"
Soru Açıklaması
6.


 


 

Aşağıdakilerden hangisi ana yol - tali yol kavşağını bildiren trafik işaret levhaların­dan biri değildir?


 


 

Doğru Cevap: "A"
Soru Açıklaması
7.


 


 

Şekildeki trafik işareti aşağıdakilerden hangisini bildirir?


 


 


 

Doğru Cevap: "B" Traktörün giremeyeceğini
Soru Açıklaması
8.


 


 

Şekildeki trafik işareti aşağıdakilerden hangisini bildirir?


 


 


 

Doğru Cevap: "D" Yola yayanın giremeyeceğini
Soru Açıklaması
9.


 

Şekildeki yol bölümünde görülen trafik işaret levhası, sürücüye aşağıdakilerden hangisini bildirir?

Doğru Cevap: "C" İki yönlü yol kesimine yaklaştığını
Soru Açıklaması
10.


 


 

Taşıt yolu üzerine çizilen aşağıdaki yatay işaretlemelerden hangisinin adı, yavaşlama uyarı çizgileridir?


 


 

Doğru Cevap: "D"
Soru Açıklaması
logo
10 Ocak 2015 Trafik Soruları
www.cikmissoru.net
11.

Bir kavşakta, trafik görevlisi ile birlikte ışıklı trafik işaret cihazı da bulunuyorsa, sürücü­ler öncelikle hangisine uymak zorundadır?

Doğru Cevap: "A" Trafik görevlisine
Soru Açıklaması
12.

Ticari amaçla yolcu taşımacılığı yapan ve taşıma kapasitesi şoförü dahil 9 kişiyi geçen araçların şoförlerinin, 24 saatlik herhangi bir süre içinde devamlı olarak kaç saatten fazla araç sürmesi yasaktır?

Doğru Cevap: "D" 4,5
Soru Açıklaması
13.

Aksine bir işaret yoksa, otomobillerin yerleşim yeri dışındaki şehirler arası çift yönlü kara yollarında azami hızı saatte kaç kilometredir?

Doğru Cevap: "C" 90
Soru Açıklaması
14.

Öndeki aracın güvenle takip edildiği uzaklı­ğa ne denir?

Doğru Cevap: "A" Takip mesafesi
Soru Açıklaması
15.

Şekildeki aracın sürücüsü, dönel kavşak­tan geriye dönüş yapmak için hangi şeridi izlemelidir?


 

Doğru Cevap: "B" 1 numaralı şeridi
Soru Açıklaması
16.

Şekildeki kara yolu bölümünde görülen kesik çizginin anlamı nedir?


 

Doğru Cevap: "C" Kurallara uygun olarak öndeki araç geçilebilir.
Soru Açıklaması
17.

Geçiş üstünlüğü hakkını kullanan araç sürücüsünün aşağıdakilerden hangisini yapması zorunludur?

Doğru Cevap: "D" Sesli ve ışıklı işaretleri birlikte kullanması
Soru Açıklaması
18.

Şekildeki kara yolu bölümünde, hangi nu­maralı taşıt sürücülerinin yaptığı, asli kusur hâllerinden sayılır?


 

Doğru Cevap: "A" Yalnız 4
Soru Açıklaması
19.

Bir kamyonet, eğimsiz iki yönlü dar yolda aksine işaret yoksa aşağıdakilerden hangi­sine geçiş kolaylığı sağlamalıdır?

Doğru Cevap: "B" Otomobile
Soru Açıklaması
20.

Şekilde görülen kontrolsüz kavşakta, ilk geçiş hakkını hangi araç kullanmalıdır?


 

Doğru Cevap: "A" Otobüs
Soru Açıklaması
logo
10 Ocak 2015 Trafik Soruları
www.cikmissoru.net
21.

I- Park etmek


II- Geri gitmek


III- Duraklamak


Bağlantı yolları üzerinde yukarıda verilen­lerden hangilerinin yapılması yasaktır?

Doğru Cevap: "D" I, II ve III
Soru Açıklaması
22.

Yerleşim birimleri dışındaki kara yollarında yeterince aydınlatılmamış tünellere girer­ken hangi ışıkların yakılması zorunludur?

Doğru Cevap: "D" Uzağı gösteren ışıkların
Soru Açıklaması
23.

Aşağıdakilerden hangisi, kaza anında ölüm ve yaralanmaları en aza indirmek amacıyla sürücü ve yolcular tarafından kullanılır?

Doğru Cevap: "C" Emniyet kemeri
Soru Açıklaması
24.

Araçların muayene süresi dolmasa bile, aşağıdaki hâllerin hangisinden dolayı özel muayenesi zorunludur?

Doğru Cevap: "A" Üzerinde teknik değişiklik yapıldığında
Soru Açıklaması
25.

Aşağıdaki araçların hangisinde, yangın söndürme cihazı bulundurmak zorunlu değildir?

Doğru Cevap: "D" Lastik tekerlekli traktör
Soru Açıklaması
26.

Göz muayenesine ilişkin esaslara göre han­gi rahatsızlığı olanlar, herhangi bir koşul aranmadan sürücü belgesi alabilirler?

Doğru Cevap: "B" Renk körlüğü
Soru Açıklaması
27.

Aşağıdakilerden hangisi hava kirliliğini önleme çalışmalarından biri değildir?

Doğru Cevap: "C" Özel araç kullanımının teşvik edilmesi
Soru Açıklaması
TEST BİTTİ.
CEVAPLARINIZI KONTROL EDİNİZ.