logo
12 Aralık 2015 Trafik Soruları
www.cikmissoru.net
1.Aşağıdakilerden hangisi güvenli sürücülük için alınması gereken önlemlerdendir?


Doğru Cevap: "C" Yol şartlarına göre kontrol edilebilecek hızda araç kullanılması
Soru Açıklaması
2.


Aşağıdakilerden hangisi, Karayolları Genel Müdürlüğünün görev ve yetkilerinden birisi değildir?
Doğru Cevap: "D" Sürücü adaylarının teorik ve uygulamalı sınavlarını yapmak ve başarılı olanlara sertifika verilmesini sağlamak
Soru Açıklaması
3.


Kara yolunda bir birim olarak seyretmek üzere birbirine bağlanmış, en çok iki rö- morktan oluşan araçlara ne ad verilir?
Doğru Cevap: "B" Taşıt katarı
Soru Açıklaması
4.


Kara yollarındaki trafik levhalarına zarar veren sorumluya ne yapılır?
Doğru Cevap: "D" Zarar karşılıkları ve masraf ödetilir.
Soru Açıklaması
5.
Şekildeki trafik görevlisinin yapmış olduğu işaretin anlamı nedir?

Doğru Cevap: "A" Trafiğin bütün istikametlere kapanma hâli
Soru Açıklaması
6.


Işıklı trafik işaret cihazında yanan hangi ışık, ikaz mahiyetinde olup yanış sırasına göre yolun trafiğe kapanmak veya açılmak üzere olduğunu gösterir?
Doğru Cevap: "B" Sarı ışık
Soru Açıklaması
7.


Şekildeki trafik işareti aşağıdakilerden hangisine yaklaşıldığını bildirir?

Doğru Cevap: "C" Ana yol - tali yol kavşağına
Soru Açıklaması
8.

Şekildeki trafik işaretini gören sürücü, aşağıdakilerden hangilerini yapmalıdır?


I. Hızını artırmalı


II. Hızını azaltmalı


III. Öndeki araçları geçmekten kaçınmalı

Doğru Cevap: "C" II ve III
Soru Açıklaması
9.


Şekildeki trafik işareti aşağıdakilerden hangisini bildirir?

Doğru Cevap: "A" Azami hız sınırını
Soru Açıklaması
10.


 


 

Aşağıdaki trafik işaret levhalarından hangisi trafik tanzim işaretleri grubunda yer alır?


 


 

Doğru Cevap: "B"
Soru Açıklaması
logo
12 Aralık 2015 Trafik Soruları
www.cikmissoru.net
11.

Taşıt yolu üzerine çizilen şekildeki yazı ve sembollerden hangileri, sürücülere araçlarını uygun mesafede mutlaka durdurmaları gerektiğini bildirir?


Doğru Cevap: "A" Yalnız I
Soru Açıklaması
12.


Aşağıdaki davranışlardan hangisi trafiğin akışını olumsuz etkiler?
Doğru Cevap: "C" Gidişe ayrılan en soldaki şeridi sürekli olarak işgal etmek
Soru Açıklaması
13.

Şekildeki kara yolunda 1 numaralı araç sürücüsünün aşağıdakilerden hangisini yapması yanlıştır?


Doğru Cevap: "D" Yol müsait değilse önündeki aracın sağından geçmesi
Soru Açıklaması
14.


Zorunlu hâller dışında otoyollarda motorlu araçların asgari (en az) hız sınırı saatte kaç kilometredir?
Doğru Cevap: "C" 40
Soru Açıklaması
15.


70 km/saatlik hızla, arka arkaya seyreden iki araç arasındaki mesafe en az kaç metre olmalıdır?
Doğru Cevap: "B" 35
Soru Açıklaması
16.

Şekilde görülen araç geçme işlemiyle ilgili olarak aşağıdakilerden hangisi söylenebilir?


Doğru Cevap: "A" 2 numaralı aracın arkadan gelen trafiği kontrol etmediği
Soru Açıklaması
17.


Aşağıdakilerden hangisi, duraklanan veya park edilen yerden çıkan araç sürücüsünün uyması gereken kurallardan biri değildir?
Doğru Cevap: "C" Yoldan geçen araç sürücülerini ikaz edip yavaşlatması
Soru Açıklaması
18.

Şekle göre aşağıdakilerden hangisi kesinlikle söylenir?


Doğru Cevap: "D" 1 numaralı aracın doğru geçmekte olan 2 numaralı araca yol vermediği
Soru Açıklaması
19.


Araçların durma ve duraklama halleri dışında, genelde uzun süreli olarak bekletilmek üzere bırakılmasına ne ad verilir?
Doğru Cevap: "A" Park etme
Soru Açıklaması
20.


Araçların yüklenmesine ilişkin usullere göre, yolcu ve eşya taşımalarında kullanı- lan araçların her yılın hangi tarihleri arasında kış lastiği kullanması zorunludur?
Doğru Cevap: "D" 1 Aralık - 1 Nisan
Soru Açıklaması
logo
12 Aralık 2015 Trafik Soruları
www.cikmissoru.net
21.


Motorlu bisiklet, motosiklet ve sürücüleri ile ilgili olarak aşağıdakilerden hangisinin yapılması yasaktır?
Doğru Cevap: "C" Sürülmeleri sırasında elde bagaj, paket ve benzerlerinin taşınması
Soru Açıklaması
22.


Kara yolu üzerinde hareket hâlinde olan bir veya birden fazla aracın karıştığı ölüm, yaralanma veya zararla sonuçlanan olaylara ne ad verilir?
Doğru Cevap: "D" Trafik kazası
Soru Açıklaması
23.

I. Araç sahipleri zorunlu mali sorumluluk sigortası yaptırmak zorundadır.


II. Sürücüler, yetkililerin istemesi hâlinde zorunlu mali sorumluluk sigorta poliçelerini göstermek zorundadır.


Yukarıdaki bilgiler için hangisi söylenebilir?

Doğru Cevap: "D" Her ikisi de doğru
Soru Açıklaması
24.


Trafik idari para cezasının tebliğ tarihinden itibaren en geç kaç gün içinde ödenmesi hâlinde, dörtte bir oranında indirim yapılır?
Doğru Cevap: "C" 15
Soru Açıklaması
25.


Monoküler (tek gözü gören) kişilerle ilgili olarak aşağıdakilerden hangisi yanlıştır?
Doğru Cevap: "A" Bu kişiler ticari araç kullanabilir.
Soru Açıklaması
26.


Aşağıdakilerden hangisi tedbirsiz ve saygı- sız araç sürmeye örnek değildir?
Doğru Cevap: "A" Aşırı hızdan kaçınmak
Soru Açıklaması
27.


Aşağıdakilerden hangisinin şehir içindeki araçlarda kullanılması yasaktır?
Doğru Cevap: "B" Havalı korna
Soru Açıklaması
TEST BİTTİ.
CEVAPLARINIZI KONTROL EDİNİZ.