logo
12 Ocak 2014 Trafik Soruları
www.cikmissoru.net
1.
Aşağıdakilerden hangisi trafik psikolojisinin hedeflerinden biri değildir?
Doğru Cevap: "D" Kurallara uymayan sürücüleri cezalandırmak
Soru Açıklaması
2.

Aşağıdakilerden hangisi sürücülerden beklenen olumlu davranış özelliklerindendir?

Doğru Cevap: "B" Karşılaştığı trafik kazasında yaralılara ilk yardım uygulamak
Soru Açıklaması
3.

Şehir merkezinde araç kullanan bir sürücü aşağıdaki tespitleri yapıyor. •Kavşaklarda ışıklı ve sesli işaret cihazları yok •Taşıt yolu üzerinde yapılan çalışmalarda tedbir alınmıyor. •Yolun yapısı, trafik düzeni ve güvenliğini sağlayacak durumda değil. Bu durumda aşağıdakilerden hangisinin görevini yerine getirmediği kesinlikle söylenir?

Doğru Cevap: "A" Belediye
Soru Açıklaması
4.

Görev sırasında, belirli araç sürücülerinin can ve mal güvenliğini tehlikeye sokmamak şartı ile trafik kısıtlama veya yasaklarına bağlı olmamaları durumuna ne denir?

Doğru Cevap: "C" Geçiş üstünlüğü
Soru Açıklaması
5.

Şekildeki trafik görevlisinin yapmış olduğu işaretin sürücüler için anlamı nedir?Doğru Cevap: "D" Sağa yanaş ve dur
Soru Açıklaması
6.

Aşağıdakilerin hangisinde durulur ve yol kontrol edildikten sonra geçilir?

Doğru Cevap: "A" Aralıklı yanıp sönen kırmızı ışıkta
Soru Açıklaması
7.

Şekildeki trafik işareti görülünce ne yapılır?


Doğru Cevap: "D" Hız azaltılır, varsa geçme yasağına uyulur.
Soru Açıklaması
8.


Aşağıdakilerden hangisi deniz veya nehir kıyısında biten yolu bildirir?

Doğru Cevap: "C"
Soru Açıklaması
9.

Şekildeki trafik işaretinin anlamı nedir?


Doğru Cevap: "B" Girişi olmayan yol
Soru Açıklaması
10.


Aşağıdakilerden hangisi azami hız sınırlaması anlamındadır?
Doğru Cevap: "A"
Soru Açıklaması
logo
12 Ocak 2014 Trafik Soruları
www.cikmissoru.net
11.

Taşıt yolu üzerine çizilen şekildeki çizgilerin anlamı nedir?


Doğru Cevap: "D" Yavaşlama uyarı çizgileri
Soru Açıklaması
12.

Alkollü olarak araç kullanma nedeniyle sürücü belgesi geri alınan kişinin, son ihlalin gerçekleştiği tarihten itibaren geriye doğru 5 yıl içinde, ikinci defa tespit edilmesi durumunda sürücü belgesi ne kadar süre ile geri alınır?

Doğru Cevap: "D" 2 yıl
Soru Açıklaması
13.
Doğru Cevap: "A" Önündeki aracı ikaz ederek hızlanmasını istemesi
Soru Açıklaması
14.

Şekildeki 1 numaralı aracın saatteki hızı 70 kilometredir.
Takip mesafesi, saatteki hızın en az yarısı kadar metre olduğuna göre; 1 numaralı araç ile önündeki araç arasında en az kaç metre olmalıdır?

Doğru Cevap: "A" 35
Soru Açıklaması
15.


Şekle göre hangi numaralı aracın sürücüsü hatalıdır?

Doğru Cevap: "C" 3
Soru Açıklaması
16.

I- Şerit değiştirmelerde


II- Sağa ve sola dönüşlerde


III- Bir aracın geçilmesi esnasında


Yukarıdakilerin hangilerinde dönüş ışıklarının kullanılması zorunludur?

Doğru Cevap: "D" I, II ve III
Soru Açıklaması
17.

Aksine bir durum yoksa, yol çizgileri ile belirlenmiş yaya ve okul geçitlerinin bulunduğu yerlerde geçiş önceliği aşağıdakilerden hangisine aittir?

Doğru Cevap: "B" Yayalara
Soru Açıklaması
18.

Bekleme amacıyla yapılan duraklamanın süresi en çok kaç dakikadır?

Doğru Cevap: "A" 5
Soru Açıklaması
19.


Şekildeki gibi eğimsiz iki yönlü dar yoldaki karşılaşmada 1 numaralı aracın sürücüsü ne yapmalıdır?

Doğru Cevap: "B" 2 numaralı araca yol vermeli
Soru Açıklaması
20.


Şekildeki gibi yeterince aydınlatılmamış tünele giriş yapan aracın sürücüsü aşağıdakilerden hangisini yapmak zorundadır?

Doğru Cevap: "C" Uzağı gösteren ışıkları yakmak
Soru Açıklaması
logo
12 Ocak 2014 Trafik Soruları
www.cikmissoru.net
21.

I- Motosikletinde aşınmış lastik kullanması


II- Seyir hâlinde iken koruma başlığı ve koruma gözlüğü kullanması


III- Motosikletine aldığı yolcuya koruma başlığı takması


Yukarıdakilerden hangileri güvenilir motosiklet sürücüsünün özelliklerindendir?

Doğru Cevap: "C" II ve III
Soru Açıklaması
22.

Trafik kazasına karışan kişilerin tümü, yetkililerin gelmesini gerekli görmez ve anlaşırlarsa, durumu aralarında yazılı olarak tespit etmek suretiyle olay yerinden ayrılabilirler. Yukarıdaki ifade hangi tür kazalarda geçerlidir?

Doğru Cevap: "B" Maddi hasarlı kazalarda
Soru Açıklaması
23.

Aşağıdakilerden hangisi sürücüler için trafik suçudur?

Doğru Cevap: "A" Seyir hâlinde iken elindeki cep telefonu ile konuşmak
Soru Açıklaması
24.


Aşağıdaki taşıtların hangisinde yangın söndürme cihazının bulundurulması zorunludur?
Doğru Cevap: "A"
Soru Açıklaması
25.

B sınıfı sürücü belgesi ile, aşağıdaki araçlardan hangisi kullanılamaz?

Doğru Cevap: "C" Motosiklet
Soru Açıklaması
26.

Aşağıdakilerden hangisi çevre kirliliğine yol açar?

Doğru Cevap: "B" Bakımsız araçlardan yere (yağ, su vb.) sızıntı olması
Soru Açıklaması
27.

Aşağıdakilerden hangisinin taşıtta bulunması yakıt ve zaman tasarrufu açısından fayda sağlar?

Doğru Cevap: "C" Harita ve kroki
Soru Açıklaması
TEST BİTTİ.
CEVAPLARINIZI KONTROL EDİNİZ.