logo
12 Temmuz 2014 İlkyardım Soruları
www.cikmissoru.net
1.

Çok sayıda yaralının olduğu kazalarda, kazazedelerin durumu değerlendirilir ve öncelikli müdahale edilecekler belirlenir. Buna göre ilk önce müdahale edilmesi ge­reken kazazede aşağıdakilerden hangisidir

Doğru Cevap: "B" Ağır kanamalı olan
Soru Açıklaması
2.

Kazazedelerde görülen kırık ve ezilmeler hangi sistemi ilgilendiren bir konudur?

Doğru Cevap: "C" Hareket sistemini
Soru Açıklaması
3.
İlk yardımın ABC'si olarak kabul edilen uy­gulamalardan "A" neyi ifade etmektedir?
Doğru Cevap: "A" Hava yolu açıklığının değerlendirilmesini
Soru Açıklaması
4.
Ağızdan ağıza suni solunumda, verilen hava miktarının yeterliliği kazazedenin han­gi durumundan anlaşılır?
Doğru Cevap: "D" Göğüs kafesinin yükselmesinden
Soru Açıklaması
5.


I- Sızıntı biçiminde ve hafif olması


II- Koyu renkli ve taşma tarzında akması


III- Kalp atımına uyumlu şekilde fışkırarak çıkması


Verilenlerden hangileri atardamar kanama­larına ait bir özelliktir
Doğru Cevap: "C" Yalnız III
Soru Açıklaması
6.

Kanamanın fazla olduğu bacak yaralan­malarında, kanamayı azaltmak için ba­sınç uygulanacak bölge aşağıdakilerden hangisidir?

Doğru Cevap: "A" Kasık iç kısmı
Soru Açıklaması
7.

Aşağıdaki durumların hangisinde, kazaze­denin bacaklarının 30 cm yukarı kaldırılma­sı doğru bir ilk yardım uygulamasıdır?

Doğru Cevap: "A" Şok durumu
Soru Açıklaması
8.

Aşağıdakilerden hangisinin kendiliğinden oluşmuş burun kanamalarında yapılması yanlıştır?

Doğru Cevap: "B" Çeneyi göğüsten uzaklaştırarak başın geri­ye çekilmesi
Soru Açıklaması
9.

Baş yaralanmalarında kafatası kırığını dü­şündüren en önemli bulgu hangisidir?

Doğru Cevap: "D" Kulaktan ya da burundan kan ya da sıvı gelmesi
Soru Açıklaması
10.

Aşağıdaki yaralılardan hangisinin sedyesiz ve oturtularak taşınmasında tehlike yoktur?

Doğru Cevap: "C" Kol kemiği kırık olan
Soru Açıklaması
logo
12 Temmuz 2014 İlkyardım Soruları
www.cikmissoru.net
11.

Aşağıdakilerden hangisi koma hâlinin belirtilerindendir?

Doğru Cevap: "D" Yutkunma, öksürük gibi tepkilerin kaybolması
Soru Açıklaması
12.
" Göğüste kuvvetli ağrı nedenleri" arasın­da en sık olarak görüleni aşağıdakilerden hangisidir?
Doğru Cevap: "A" Kalp krizi
Soru Açıklaması
13.

Aşağıdakilerden hangisi yaralı taşımaların­da uyulması gereken kurallardandır?

Doğru Cevap: "C" İlk yardımcının kalkarken ağırlığı sırt kasla­rına vermesi
Soru Açıklaması
TEST BİTTİ.
CEVAPLARINIZI KONTROL EDİNİZ.