logo
13 Aralık 2014 Trafik Soruları
www.cikmissoru.net
1.


Aşağıdakilerden hangisi trafik psikolojisi­nin hedeflerindendir?
Doğru Cevap: "A" Trafik kazaları nedeniyle insan, araç ve çev­rede meydana gelen zararı azaltmak
Soru Açıklaması
2.

Şekildeki taşıtın bulunduğu kara yoluna ne ad verilir?


Doğru Cevap: "C" Tali yol
Soru Açıklaması
3.


Aşağıdakilerden hangisi, tüm kara yolla­rındaki işaretleme standartlarının tespiti, yayınlanması ve kontrolü ile görevlidir?
Doğru Cevap: "D" Karayolları Genel Müdürlüğü
Soru Açıklaması
4.


Aşağıdakilerden hangisi trafik görevlisinin geceleyin "dur" işaretidir?
Doğru Cevap: "C"
Soru Açıklaması
5.


Aralıklı olarak yanıp sönen kırmızı ışıkta sürücü ne yapmalıdır?
Doğru Cevap: "C" Durmalı, trafik uygunsa devam etmeli
Soru Açıklaması
6.

Taşıt yolu üzerine çizilen şekildeki yatay işaretleme­nin anlamı nedir?


Doğru Cevap: "B" Yolver
Soru Açıklaması
7.


Son ihlalin gerçekleştiği tarihten itibaren geriye doğru 5 yıl içinde yasal sınırların üzerinde alkollü olarak araç kullandı­ğı üçüncü defa tespit edilen sürücünün, sürücü belgesi ne kadar süre ile geri alınır?
Doğru Cevap: "A" 5 yıl
Soru Açıklaması
8.

Şekildeki trafik işareti aşağıdakilerden hangisine yaklaşıldığını bildirir?


Doğru Cevap: "D" Kontrolsüz demir yolu geçidine
Soru Açıklaması
9.

Şekildeki trafik işareti aşağıdakilerden hangisini bildirir?


Doğru Cevap: "B" Taşıt yolunun sağdan daralacağını
Soru Açıklaması
10.

Şekildeki trafik işareti aşağıdakilerden hangisini bildirir?


Doğru Cevap: "C" Geçme yasağı sonunu
Soru Açıklaması
logo
13 Aralık 2014 Trafik Soruları
www.cikmissoru.net
11.

Şekildeki trafik işareti aşağıdakilerden hangisini bildirir?


Doğru Cevap: "B" Kamyonun giremeyeceğini
Soru Açıklaması
12.


Aksine bir işaret bulunmadıkça, otoyol­da otomobiller için azami hız saatte kaç kilometredir
Doğru Cevap: "A" 120
Soru Açıklaması
13.


Bir aracın yolcu indirmek amacıyla kısa süreli durdurulmasına ne denir?
Doğru Cevap: "C" Duraklama
Soru Açıklaması
14.

Trafik uygun olsa bile şekildeki kavşakta hangi numaralı araçların ok yönündeki hareketi kesinlikle yasaktır?


Doğru Cevap: "D" 2 ve 4
Soru Açıklaması
15.


Konvoy hâlinde yavaş seyreden araçların arasındaki mesafe ne kadar olmalıdır?
Doğru Cevap: "B" Kendilerini geçmek isteyen araçların güven­le girebilecekleri kadar
Soru Açıklaması
16.


Sola dönüş yapmak isteyen şekildeki 1 numaralı aracın sürücüsü aşağıdakilerden hangisini yapmak zorundadır?

Doğru Cevap: "A" 2 numaralı aracın geçmesini beklemek
Soru Açıklaması
17.

Şekildeki araç sürücüsü kavşaktan sağa dönerek seyrini sürdürmek istiyor.Bu sürücünün aşağıdakilerden hangisini yapması yanlıştır?

Doğru Cevap: "D" Yayaları ikaz ederek durdurup, seyrini sürdürmesi
Soru Açıklaması
18.


Aksine bir işaret yoksa, eğimsiz iki yönlü dar yolda, otomobil ile kamyonun kar­şılaşması hâlinde, hangisi diğerine yol vermelidir?
Doğru Cevap: "B" Kamyon, otomobile
Soru Açıklaması
19.


Aksine bir durum yoksa, yerleşim birimleri dışındaki kara yollarında geceleri seyreder­ken hangi ışıkların yakılması mecburidir?
Doğru Cevap: "D" Uzağı gösteren ışıklar
Soru Açıklaması
20.


Noterler tarafından yapılan satış veya devir işlemlerinin bildiriminden itibaren, kaç aylık süre içerisinde ilgili trafik tescil kuruluşu tarafından yeni malik adına araç tescil bel­gesi düzenlenir.
Doğru Cevap: "D" 1
Soru Açıklaması
logo
13 Aralık 2014 Trafik Soruları
www.cikmissoru.net
21.


Sürücülerin aşağıdakilerden hangisini yap­ması yasaktır?
Doğru Cevap: "A" İşaret vermeden şerit değiştirmesi
Soru Açıklaması
22.

Şekildeki karşılaşmada öncelikle görev hâlindeki itfaiye aracının geçmesi gerekir.Bu durum aşağıdakilerden hangisi ile açıklanır ?

Doğru Cevap: "C" İtfaiye aracının geçiş üstünlüğüne sahip olması
Soru Açıklaması
23.


Resimde görülen koruma başlığını, aşağıda verilen­lerden hangilerinin kullan­ması zorunludur?  I- Motosiklet yolcuları


II- Motosiklet sürücüleri


III- Motorlu bisiklet yolcuları


IV- Motorlu bisiklet sürücüleri

Doğru Cevap: "D" I, II, III ve IV
Soru Açıklaması
24.

Grafikte ülkemizde meydana gelen trafik kazalarına ait kaza faktörleri ve kusur yüz­deleri (%) verilmiştir.Verilere göre aşağıdaki yorumlardan hangisi yapılabilir?

Doğru Cevap: "A" Trafik kazalarında en büyük kusur insanlardadır.
Soru Açıklaması
25.

I- Reflektör


II- İlk yardım çantası


III- Flaşörlü yanıp sönen, sarı ışıklı dönerli uyarı lambası


Lastik tekerlekli traktörlerde yukarıdaki teçhizattan hangilerinin bulundurulması zorunludur?

Doğru Cevap: "B" I ve III
Soru Açıklaması
26.


Aşağıdaki sağlık problemlerinden hangi­sinin motorlu taşıt sürücü adayında bu­lunması, sürücü belgesi almasına engel değildir?
Doğru Cevap: "A" Renk körlüğü
Soru Açıklaması
27.


Araç bakımını önemseyen sürücü aşağıda­kilerden hangisine katkı sağlar?
Doğru Cevap: "B" Çevre kirliliğinin azalmasına
Soru Açıklaması
TEST BİTTİ.
CEVAPLARINIZI KONTROL EDİNİZ.