logo
18 Ekim 2014 Trafik Soruları
www.cikmissoru.net
1.

Trafik ortamını paylaşanlarda, aşağıdaki tutum ve davranışlardan hangisinin bu­lunması hâlinde, trafik düzeni ve güvenliği olumsuz etkilenir?

Doğru Cevap: "C" Bencillik
Soru Açıklaması
2.

Aşağıdakilerden hangisi, yolcu taşımacılı­ğında kullanılan ve sürücüsü dahil dokuz­dan fazla oturma yeri olan motorlu taşıttır?

Doğru Cevap: "B" Otobüs
Soru Açıklaması
3.

Işıklı trafik işaret cihazında hangisinin yanması, yolun trafiğe kapanmak üzere olduğunu bildirir?

Doğru Cevap: "C" Yeşil ışıktan sonra yanan sarı ışık
Soru Açıklaması
4.


Trafik görevlisinin hangi hareketi bir seri halinde yapması, o yönde akan "trafiğin yavaşlaması" talimatını içerir?
Doğru Cevap: "A"
Soru Açıklaması
5.

Trafik işaretleri ile ilgili olarak aşağıdaki davranışlardan hangilerinin yapılması yasaktır?

Doğru Cevap: "B" Görülmelerini engelleyecek şekilde araçla­rın park edilmesi
Soru Açıklaması
6.

Şekildeki trafik işareti aşağıdakilerden hangisini bildirir?


Doğru Cevap: "D" Yolda yapım, bakım veya onarım çalışması olduğunu
Soru Açıklaması
7.

Şekildeki tehlike uyarı işaretini gören sürücünün aşağıdakilerden hangisini yapması yanlıştır?


Doğru Cevap: "A" Hızını artırması
Soru Açıklaması
8.


Aşağıdaki trafik işaretlerinden hangisi kont­rolsüz demir yolu geçidine yaklaşıldığını bildirir?
Doğru Cevap: "A"
Soru Açıklaması
9.

Şekildeki trafik işareti aşağıdakilerden hangisini bildirir?


Doğru Cevap: "B" Motosiklet girişinin yasak olduğunu
Soru Açıklaması
10.


Aşağıdakilerden hangisi karşıdan gelene yol ver anlamındadır?
Doğru Cevap: "C"
Soru Açıklaması
logo
18 Ekim 2014 Trafik Soruları
www.cikmissoru.net
11.

Aşağıdakilerden hangisi trafik kazası gru­buna girer?

Doğru Cevap: "A" Virajı alamayan aracın devrilmesi
Soru Açıklaması
12.


Aşağıdakilerin hangisinde 1 numaralı ara­cın sürücüsü geçme yasağına uymamıştır?
Doğru Cevap: "D"
Soru Açıklaması
13.

I- Yüklerin üzerine yolcu bindirilmesi


II- Kasanın yan ve arka kapaklarının kapalı olması


III- Yolcuların kasa içinde ayrılacak bir yer­de oturtulması


IV- Yüklerin sağlam olarak yerleştirilmiş ve bağlanmış olması


Kamyon, kamyonet ve römorklarda yükle birlikte yolcu taşınırken, yukarıda verilen­lerden hangilerinin yapılması zorunludur?

Doğru Cevap: "C" II , III ve IV
Soru Açıklaması
14.

Kara yollarında, taşıtların yan yana git­me sayısı aşağıdakilerden hangisi ile belirlenir?

Doğru Cevap: "A" Yol çizgileri
Soru Açıklaması
15.

Şekle göre aşağıdakilerden hangisinin ya­pılması yasaktır?


Doğru Cevap: "B" 2 numaralı aracın 3 numaralı aracın bulun­duğu şeride geçmesi
Soru Açıklaması
16.

Şekildeki iki yönlü yolda, 1 numaralı ge­çilen araç sürücüsünün aşağıdakilerden hangisini yapması doğrudur?


Doğru Cevap: "D" Gidiş yönüne göre sağa doğru yaklaşması
Soru Açıklaması
17.

Şekle göre sürücünün aşağıdakilerden hangisini yapması zorunludur?


Doğru Cevap: "A" Hızını azaltması
Soru Açıklaması
18.

Aksine bir durum yoksa, şekildeki moto­siklet sürücüsü 60 km/saat hızla seyre­derken önündeki araca en fazla kaç metre yaklaşabilir?


Doğru Cevap: "B" 30
Soru Açıklaması
19.

Sürücülerin dönüşlerde aşağıdakilerden hangisini yapması yanlıştır?

Doğru Cevap: "D" Dönmeye başladıktan sonra işaret vermesi
Soru Açıklaması
20.

Monoküler (tek gözü gören) kişiler, aşağıda verilen sürücü belgesi sınıflarından hangi­sini almak için başvuru yapabilir?

Doğru Cevap: "A" B
Soru Açıklaması
logo
18 Ekim 2014 Trafik Soruları
www.cikmissoru.net
21.

Şekildeki gibi kontrolsüz kavşakta karşıla­şan araçların geçiş hakkı sıralaması nasıl olmalıdır?


Doğru Cevap: "C" 3-1-2
Soru Açıklaması
22.

Kamunun faydalandığı okul, hastane ve benzerlerinin giriş ve çıkış kapılarına her iki yönden kaç metrelik mesafe içinde park edilmesi yasaktır?

Doğru Cevap: "A" 5
Soru Açıklaması
23.

Motorlu bisiklet, motosiklet ve sürücüleri ile ilgili olarak aşağıdakilerden hangisinin yapılması yasaktır?

Doğru Cevap: "B" Yaya yolunda sürülmesi
Soru Açıklaması
24.

Aşağıdaki durumların hangisinde araç tra­fikten men edilir?

Doğru Cevap: "C" Zorunlu mali sorumluluk sigortası yoksa
Soru Açıklaması
25.

Araç kornalarının kullanımı ile ilgili olarak aşağıdakilerden hangisi yanlıştır?

Doğru Cevap: "C" Uyarı amacı dışında kullanılması
Soru Açıklaması
26.

Şekle göre, en soldaki şeridi sürekli işgal eden sürücüye aşağıdakilerden hangisi uygulanır?


Doğru Cevap: "D" Para cezası ve ceza puanı
Soru Açıklaması
27.

Aşağıdakilerden hangisi tedbirsiz ve saygı­sız araç sürmeye örnek değildir?

Doğru Cevap: "B" Hız kurallarına uyulması
Soru Açıklaması
TEST BİTTİ.
CEVAPLARINIZI KONTROL EDİNİZ.