logo
2 Kasım 2013 İlk Yardım Soruları
www.cikmissoru.net
1.

Kaza yerinde bulunan ilk yardımcı, acil sağlık yardımı için aşağıdaki telefon numa­ralarından hangisini aramalıdır?

Doğru Cevap: "B" 112
Soru Açıklaması
2.

Belli bir görevi yapan farklı dokuların bir araya gelmesiyle oluşan vücut birimine ne ad verilir?

Doğru Cevap: "A" Organ
Soru Açıklaması
3.Yukarıda soru işareti (?) ile gösterilen ve temel yaşam desteğinin 1. aşaması olan uygulama aşağıdakilerden hangisidir?
Doğru Cevap: "D" Hava yolu açıklığının sağlanması
Soru Açıklaması
4.

Ağızdan ağıza suni solunum yapılacak olan hastaya verilecek pozisyon aşağıdakiler­den hangisidir?

Doğru Cevap: "C" Sırtüstü yatış
Soru Açıklaması
5.

Kalp masajı uygulanabilmesi için kazazede­de kesinlikle olması gereken durum aşağı­dakilerden hangisidir?

Doğru Cevap: "D" Dolaşımın durması, kalp atımlarının alınamaması
Soru Açıklaması
6.

Aşağıdakilerden hangisi atardamar kana­masının özelliğidir?

Doğru Cevap: "A" Açık renkli kanın, yara ağzından kalp atım­larına uyumlu şekilde fışkırarak akması
Soru Açıklaması
7.

Kanayan yer kalp seviyesinden üstte tutu­lursa aşağıdakilerden hangisi olur?

Doğru Cevap: "C" Kanama bölgesindeki kan basıncı düşer.
Soru Açıklaması
8.

Aşağıdakilerin hangisinde şok pozisyonu vermek sakıncalıdır?

Doğru Cevap: "B" Burnundan ve kulağından kanama olanlarda
Soru Açıklaması
9.

Kazazedenin naklinden önce, yaralanma­larda uygulanan genel ilk yardım kuralı aşağıdakilerden hangisidir?

Doğru Cevap: "A" Yarayı sargı bezi ile kapattıktan sonra yaralı bölgeyi sabitlemek
Soru Açıklaması
10.

Baş yaralanması sebebiyle bayılan ve daha sonra kendine gelen yaralıya aşağıdakiler­den hangisi uygulanır?

Doğru Cevap: "D" En az 12-24 saat süre ile hekim kontrolün­de tutulur.
Soru Açıklaması
logo
2 Kasım 2013 İlk Yardım Soruları
www.cikmissoru.net
11.
Aşağıdakilerden hangisinin kaza anında kırılması hâlinde, akciğerlere batarak zarar verme ihtimali daha fazladır?
Doğru Cevap: "C" Kaburga kemiği
Soru Açıklaması
12.

Aşağıdakilerden hangisinin yarı oturuş veya oturuş pozisyonunda taşınması sakıncalıdır?

Doğru Cevap: "B" Kalça kemiğinde kırık olanlar
Soru Açıklaması
13.

Aşağıdakilerden hangisi çıkık belirtisi değildir?

Doğru Cevap: "D" Eklem hareket ettirildiğinde azalan ağrı
Soru Açıklaması
14.

Burkulan eklem bölgesinin şişmesini önle­mek için yapılması gereken uygulama aşa­ğıdakilerden hangisidir?

Doğru Cevap: "A" Burkulan bölgenin kalp seviyesinden yuka­rıda ve soğuk tutulması
Soru Açıklaması
15.

Kişinin çevre ile bağlantısının tamamen ke­sildiği, uyaranlara cevap veremediği derin bilinç kaybına ne denir?

Doğru Cevap: "B" Koma
Soru Açıklaması
16.

Çok sayıda yaralının olduğu kazalarda en son taşınması gereken kazazede aşağıdaki­lerden hangisidir?

Doğru Cevap: "C" Ayak kemiğinde kırık olan
Soru Açıklaması
TEST BİTTİ.
CEVAPLARINIZI KONTROL EDİNİZ.