logo
2 Kasım 2013 Motor Soruları
www.cikmissoru.net
1.

Aşağıdakilerden hangisi, motorlu taşıtlarda elektrik enerjisi ile çalışan sistemlerin elekt­rik ihtiyacını karşılamak amacıyla kullanılır?

Doğru Cevap: "A" Akü
Soru Açıklaması
2.

Dizel motorlarda yakıtın ateşlenmesi nasıl olur?

Doğru Cevap: "D" Sıkıştırılan havanın sıcaklığı ile
Soru Açıklaması
3.


I- Frenler


II- Lastikler


III- Yakıt seviyesi


Aracı kullanmaya başlamadan önce, yuka­rıda verilenlerden hangilerinin durumu iyi olmalıdır?
Doğru Cevap: "D" I, II ve III
Soru Açıklaması
4.

Taşıtla ilgili sistemlerin çalışma durumlarını bildiren ışıklı, sesli veya ibreli uyarıcıların toplandığı bölüme ne ad verilir?

Doğru Cevap: "B" Gösterge paneli
Soru Açıklaması
5.

Aşağıdakilerden hangisinin periyodik ba­kımı yapılmadığında yakıt sistemine yeterli miktarda yakıt ulaşmaz?

Doğru Cevap: "C" Yakıt filtresi
Soru Açıklaması
6.

Motor yağ seviyesinin tavsiye edilenden az veya çok olması aşağıdakilerden hangisine neden olur?

Doğru Cevap: "B" Motor parçalarının zarar görmesine
Soru Açıklaması
7.

Aşağıdakilerden hangisi sürüş sırasında aracın bir tarafa çekmesine sebep olur?

Doğru Cevap: "A" Lastiklerden birinin hava basıncının farklı olması
Soru Açıklaması
8.

Geri vites lambalarından biri parlak diğeri sönük yanıyorsa sebebi aşağıdakilerden hangisidir?

Doğru Cevap: "D" Lamba bağlantısında oksitlenme vardır.
Soru Açıklaması
9.

Akünün bakımında, elektrolit seviyesinin düşük olduğu gözlemlendiğinde aşağıdaki­lerden hangisi yapılmalıdır?

Doğru Cevap: "B" Saf su ilave edilmeli
Soru Açıklaması
10.

Motorun soğutma sisteminde kullanılan su, 0 oC'nin altındaki hava şartlarında donarak motorda çatlama ve hasara sebep olabilir. Buna göre, donmanın önlenmesi için motor soğutma suyuna aşağıdakilerden hangisi karıştırılmalıdır?

Doğru Cevap: "A" Antifriz
Soru Açıklaması
logo
2 Kasım 2013 Motor Soruları
www.cikmissoru.net
11.

Sürüş sırasında aracın gösterge panelinde bulu­nan şekildeki ikaz ışığının yanması sürücüye neyi bildirir?

Doğru Cevap: "C" Motor yağ basıncının çok düşük olduğunu
Soru Açıklaması
12.

Araçta yakıt ekonomisi için aşağıdakiler­den hangisinin bakımı düzenli aralıklarla yapılmalıdır?

Doğru Cevap: "B" Hava filtresi
Soru Açıklaması
TEST BİTTİ.
CEVAPLARINIZI KONTROL EDİNİZ.