logo
2 Kasım 2013 Trafik Soruları
www.cikmissoru.net
1.


I- Trafik kültürünün ve güvenlik bilincinin gelişmesine katkıda bulunmak


II- İnsan faktöründen kaynaklanan trafik kazalarının azalmasını sağlamak


III- Trafik kazaları nedeniyle, insan, araç ve çevrede meydana gelen zararı azaltmak


Verilenlerden hangileri trafik psikolojisinin hedeflerindendir?
Doğru Cevap: "D" I, II ve III
Soru Açıklaması
2.

Aşağıdakilerden hangisi ruhsal yapısı bo­zuk sürücü davranışlarındandır?

Doğru Cevap: "A" Kullandıkları her araçta geçiş üstünlüğünü kendilerine ait sanmak
Soru Açıklaması
3.

Emniyet Genel Müdürlüğünün yetki alanı dışındaki yerlerde, trafiğin düzenlenmesi ve denetlenmesini hangi kuruluş yerine getirir?

Doğru Cevap: "C" Jandarma Genel Komutanlığı
Soru Açıklaması
4.

Kara yolunda, ticari olarak tescil edilmiş bir motorlu taşıtı süren kişiye ne ad verilir?

Doğru Cevap: "A" Şoför
Soru Açıklaması
5.

Şekildeki araçlardan hangileri beklemelidir?

Doğru Cevap: "D" 2 ve 4
Soru Açıklaması
6.

Işıklı trafik işaret cihazında kırmızı ile birlikte sarı ışığın yanması sürücüye neyi bildirir?

Doğru Cevap: "C" Harekete hazırlanmasını
Soru Açıklaması
7.

Şekildeki trafik işaretini gören sürücü ne yapmalıdır?

Doğru Cevap: "B" Hızını azaltmalı
Soru Açıklaması
8.

Şekildeki trafik işaretinin anlamı nedir?

Doğru Cevap: "D" Vahşi hayvanlar geçebilir.
Soru Açıklaması
9.


Aşağıdaki trafik işaretlerinden hangisi dü­şük banket anlamındadır?

Doğru Cevap: "A" http://ehliyetsinavihazirlik.com/images/sorular/2kasim2013ehliyetsorulari/soru25cevapa.jpg
Soru Açıklaması
10.

Şekildeki trafik işaretinin bulunduğu yola aşağıdaki taşıtlardan hangisi girebilir?

Doğru Cevap: "C" Motosiklet
Soru Açıklaması
logo
2 Kasım 2013 Trafik Soruları
www.cikmissoru.net
11.


Aralıklı yanıp sönen kırmızı ışık aşağıdaki­lerden hangisi ile aynı anlamı taşır?
Doğru Cevap: "B" http://ehliyetsinavihazirlik.com/images/sorular/2kasim2013ehliyetsorulari/soru27cevapb.jpg
Soru Açıklaması
12.

Şekildeki taşıt yolu üzerinde bulunan yazı neyi bildirmektedir?

Doğru Cevap: "C" Azami (en yüksek) hız sınırını
Soru Açıklaması
13.

Belirlenen yasal limitlerin üzerinde alkollü olarak araç kullandığı birinci defa tespit edilen sürücünün, sürücü belgesi kaç ay süreyle geri alınır?

Doğru Cevap: "D" 6
Soru Açıklaması
14.Aksine bir işaret yoksa, şekildeki aracın sürücüsü, iki yönlü dört veya daha fazla şeritli yollarda; geçme ve dönme dışında, aşağıdakilerden hangisinde seyretmek zorundadır?
Doğru Cevap: "A" En sağ şeritte
Soru Açıklaması
15.

Yerleşim birimleri dışındaki kara yollarında kavşak, tünel ve köprülere 100 metre mesa­fede, sürücünün aşağıdakilerden hangisini yapması uygundur?

Doğru Cevap: "B" Hızını azaltması
Soru Açıklaması
16.

Tehlikeli madde taşıyan araç sürücüleri, yerleşim birimleri dışındaki kara yollarında diğer araçları en az kaç metre mesafeden takip etmek zorundadır?

Doğru Cevap: "D" 50
Soru Açıklaması
17.

Şekildeki durumda, öndeki aracı geçmek isteyen 1 numaralı araç sürücüsünün aşa­ğıdakilerden hangilerini yapması doğrudur?


I- Önündeki araç ile takip mesafesini azaltması


II- Geçiş yapacağı şerit boş olduğunda sola dönüş lambasıyla işaret vermesi


III- Geçiş yapacağı araç sürücüsünü korna veya selektör yaparak uyarması

Doğru Cevap: "C" II ve III
Soru Açıklaması
18.

Şekildeki kontrolsüz kavşakta ilk geçiş hakkını hangi araç kullanmalıdır?

Doğru Cevap: "C" Otomobil
Soru Açıklaması
19.

Sürücüler dönüşlerde aşağıdakilerden han­gisini yapmak zorundadır?

Doğru Cevap: "A" Niyetini dönüş lambasıyla önceden bildirmek
Soru Açıklaması
20.
Şekildeki karşılaşmada öncelikle görev hâlindeki ambulansın geçmesi gerekir.Bu durum aşağıdakilerden hangisi ile açıklanır?
Doğru Cevap: "C" Ambulansın geçiş üstünlüğüne sahip olması
Soru Açıklaması
logo
2 Kasım 2013 Trafik Soruları
www.cikmissoru.net
21.

Aksine bir işaret yoksa, eğimsiz iki yönlü dar yolda, otomobil ile otobüsün karşı­laşması durumunda, hangisi diğerine yol vermelidir?

Doğru Cevap: "B" Otobüs, otomobile
Soru Açıklaması
22.

Aşağıdakilerden hangisi araçlar için durak­lamayı ifade eder?

Doğru Cevap: "A" Yolcu indirirken beklemek
Soru Açıklaması
23.

Geceleyin, görüşün yeterli olmadığı kav­şağa yaklaşan sürücü gelişini nasıl haber vermelidir?

Doğru Cevap: "D" Birkaç defa selektör yaparak
Soru Açıklaması
24.

Aşağıdakilerden hangisi, bir kaza anında sürücü ve yolcuları araçta tutacak, vücu­dun ileri-sağa-sola veya yukarı vurmasını önleyecek teçhizattır?

Doğru Cevap: "B" Emniyet kemeri
Soru Açıklaması
25.

" İkiden fazla şeritli taşıt yollarında karşı yönden gelen trafiğin kullandığı şerit veya yol bölümüne girme" trafik kazalarında .................... sayılan hâllerdendir. Verilen ifadede noktalarla belirtilen yere aşağıdakilerden hangisi yazılmalıdır?

Doğru Cevap: "B" asli kusur
Soru Açıklaması
26.


I- İlk yardım tedbirlerini almak


II- Olayı en yakın zabıta veya sağlık kurulu­şuna bildirmek


III- Yetkililerin isteği hâlinde yaralıları en yakın sağlık kuruluşuna götürmek


Trafik kazasına karışan veya olay yerinden geçenler, yukarıda verilenlerden hangilerini yapmakla yükümlüdür?
Doğru Cevap: "D" I, II ve III
Soru Açıklaması
27.

Aracın sürücü belgesiz kişilerce sürülme­sine izin veren araç sahibine aşağıdaki cezalardan hangisi uygulanır?

Doğru Cevap: "C" Tescil plakası üzerinden idari para cezası
Soru Açıklaması
28.

Üzerinde teknik değişiklik yapılıp da süresi içinde bildirilmeyen araçlara, değişiklik belgelendirilip tescil kuruluşunda tescil edilinceye kadar aşağıdakilerden hangisi uygulanır?

Doğru Cevap: "A" Trafikten men
Soru Açıklaması
29.

• Reflektör


•İlk yardım çantası


•Yangın söndürme cihazı


Yukarıdaki teçhizatın tamamını bulundur­ması zorunlu olmayan motorlu taşıt aşağı­dakilerden hangisidir?

Doğru Cevap: "D" Lastik tekerlekli traktör
Soru Açıklaması
30.

Aşağıdaki durumların hangisinde motorlu aracın kara yolunda sürülmesi yasaktır?

Doğru Cevap: "A" Sürücü belgesi sürülecek aracın cinsine uygun değilse
Soru Açıklaması
logo
2 Kasım 2013 Trafik Soruları
www.cikmissoru.net
31.

Aşağıdakilerden hangisi çevre kirliliğini önleme açısından olumlu bir davranıştır?

Doğru Cevap: "B" Bakım sırasında çıkan eski parça ve malze­melerin çevreye bilinçsizce bırakılmaması
Soru Açıklaması
32.
Osmaniye'den hareket eden bir araç, harita­da görüldüğü gibi önce Malatya'ya oradan da Ankara'ya gitmiştir.Bu durumda araç hangi yönlerde hareket etmiş olur?
Doğru Cevap: "C" Kuzeydoğu-Kuzeybatı
Soru Açıklaması
TEST BİTTİ.
CEVAPLARINIZI KONTROL EDİNİZ.