logo
22 Mart 2015 Trafik Soruları
www.cikmissoru.net
1.


Trafik ortamını paylaşanlarda, aşağıdaki tu­tum ve davranışlardan hangisinin bulunma­sı hâlinde trafik düzeni ve güvenliği olumlu yönde etkilenir?
Doğru Cevap: "C" Bencillikten uzak durulması
Soru Açıklaması
2.


Alkolün beyindeki karar verme ve frenleme yeteneğini bozması, özellikle vücudumuz­daki hangi sistem üzerinde etkili olduğunu gösterir?
Doğru Cevap: "D" Merkezi sinir sistemi
Soru Açıklaması
3.

Kara yollarında kullanılabilen motorlu, motorsuz ve özel amaçlı taşıtlar ile iş makineleri ve lastik tekerlekli traktörlerin genel adı aşağıdakilerden hangisidir?

Doğru Cevap: "A" Araç
Soru Açıklaması
4.

Şekildeki trafik polisinin verdiği işarete göre numaralandırılmış araçlardan hangile­rinin geçmesi doğrudur?


Doğru Cevap: "C" 1 ve 3
Soru Açıklaması
5.

Şekildeki ışıklı trafik işaret cihazında, yeşil ışık ve kırmızı oklu ışık birlikte yanmaktadır. Bu durumda sürücülerin aşağıdakilerden hangisini yapması yanlıştır?Doğru Cevap: "B" Düz gideceklerse beklemeleri
Soru Açıklaması
6.

Şekildeki trafik işaretini gören sürücünün aşağıda­kilerden hangisini yapması doğrudur?


Doğru Cevap: "C" Yavaş ve daha dikkatli gitmesi
Soru Açıklaması
7.


Şekildeki trafik işareti aşağıdakilerden hangisini bildirir?

Doğru Cevap: "B" Tehlikeli çıkış eğimli yolu
Soru Açıklaması
8.


Aşağıdakilerden hangisi bütün yasaklama ve kısıtlamaların sona erdiğini bildirir?
Doğru Cevap: "D"
Soru Açıklaması
9.


Aşağıdaki trafik işaretlerinden hangisi genişlik anlamında gabari sınırlamasının olduğunu bildirir?
Doğru Cevap: "B"
Soru Açıklaması
10.


Taşıt yolu üzerine çizilen aşağıdaki yatay işaretlemelerden hangisi, şeridin sadece ileri yönde seyir için olduğunu bildirir?
Doğru Cevap: "A"
Soru Açıklaması
logo
22 Mart 2015 Trafik Soruları
www.cikmissoru.net
11.

Ticari amaçla yük taşımacılığı yapan ve azami ağırlığı 3,5 tonu geçen araçların şo­förlerinin, 24 saatlik herhangi bir süre içinde devamlı olarak kaç saatten fazla araç sürmesi yasaktır?

Doğru Cevap: "D" 4,5
Soru Açıklaması
12.

Şekle göre araç sürücüsü hangi şeritleri kullanabilir?


Doğru Cevap: "C" 2 ve 3
Soru Açıklaması
13.

Aksine bir durum yoksa, saatte 120 kilo­metre hızla seyreden bir sürücü, önündeki araca en fazla kaç metre yaklaşabilir?

Doğru Cevap: "D" 60
Soru Açıklaması
14.


Aksine bir işaret yoksa, aşağıdakilerden hangisinin yerleşim yeri içindeki azami hızı 50 km/saat olmalıdır?
Doğru Cevap: "C"
Soru Açıklaması
15.


Dönel kavşaklardaki geriye dönüşlerde aşağıdakilerden hangisinin yapılması yasaktır?
Doğru Cevap: "A" Ada etrafında dönerken gereksiz yere şerit değiştirilmesi
Soru Açıklaması
16.

Şekildeki gibi eğimsiz iki yönlü dar yoldaki karşılaşmada 2 numaralı aracın sürücüsü ne yapmalıdır?


Doğru Cevap: "B" 1 numaralı araca yol vermeli
Soru Açıklaması
17.


Park edilmiş araçta aşağıdakilerden hangi­sinin yapılmasına gerek yoktur?
Doğru Cevap: "C" Park lambasının yakılmasına
Soru Açıklaması
18.

Şekildeki 1 numaralı araç sürücüsünün, önündeki aracı geçmesi sırasında aşağıda­kilerden hangisini yapması yasaktır?


Doğru Cevap: "D" Önündeki aracı, sağından veya banketten yararlanmak suretiyle geçmesi
Soru Açıklaması
19.

Şekle göre sola dönüş yapmak isteyen 1 numaralı motosiklet sürücüsü ne yapmalıdır?


Doğru Cevap: "B" 2 ve 3 numaralı araçların geçmesini beklemeli
Soru Açıklaması
20.

Aşağıdaki araçlardan hangisinde ilk yardım çantası bulundurmak mecburi değildir?

Doğru Cevap: "C" Motosiklet
Soru Açıklaması
logo
22 Mart 2015 Trafik Soruları
www.cikmissoru.net
21.


Sürücüler, geceleri yakın ilerisi görülme­yen kavşak, dönemeç ve tepe üstlerine yaklaşırken gelişlerini nasıl haber vermek zorundadır?
Doğru Cevap: "D" Yakın ve uzağı gösteren ışıkları art arda ve sıra ile yakarak
Soru Açıklaması
22.


Şekildeki otoyolda numaralanmış şeritler­den hangisi ayrılma (yavaşlama) şerididir?

Doğru Cevap: "A" 1
Soru Açıklaması
23.


Aşağıdakilerden hangisi, araçlarda olası bir kaza anında ölüm ve yaralanmaların en aza indirilmesi amacıyla alınan önlemlerdendir?
Doğru Cevap: "D" Seyir halinde iken emniyet kemeri kullanılması
Soru Açıklaması
24.


Trafik kazasına karışan sürücü yaralanma­mış ise aşağıdakilerden hangisini yapmak zorundadır?
Doğru Cevap: "D" Işıklı işaret veya yansıtıcı cihazları koymak
Soru Açıklaması
25.

Üzerinde renk ve teknik değişiklik yapılan veya kullanım amacı değiştirilen araçlara ait tescil belgeleri, sahiplerinin gerekli uy­gunluğu sağlamaları bakımından kaç gün süre ile geçerliliğini korur?

Doğru Cevap: "A" 30
Soru Açıklaması
26.


B sınıfı sürücü belgesine sahip olan Mehmet, A2 sınıfı sürücü belgesi almak için başvuru yapıyor. Bu durumda Mehmet, aşağıda resimleri verilen araçlardan hangisini kullanmak istemektedir?
Doğru Cevap: "B"
Soru Açıklaması
27.

Haritaların sol kenar çizgisi hangi ana yönü gösterir?

Doğru Cevap: "A" Batı
Soru Açıklaması
TEST BİTTİ.
CEVAPLARINIZI KONTROL EDİNİZ.