logo
24 Ağustos 2013 Trafik Soruları
www.cikmissoru.net
1.

Hangi kişilik özelliğinin sürücülerde olması trafik ortamında riskli davranışı artırır?

Doğru Cevap: "A" Asabi
Soru Açıklaması
2.

Karayolları Trafik Kanunu'na göre aşağıda­ki bakanlıklardan hangisinin trafikle ilgili görevi ve yetkisi yoktur?

Doğru Cevap: "C" Kültür ve Turizm Bakanlığı
Soru Açıklaması
3.

Yayaların ve araç kullananların diğer yaya ve araç kullananlara göre, yolu kullanma sırasındaki öncelik hakkına ne denir?

Doğru Cevap: "B" Geçiş hakkı
Soru Açıklaması
4.

Araçların emniyetle seyrine devam edebil­mesi için vites küçültmeyi gerektiren uzun­luk veya açıdaki yol eğimine ne denir?

Doğru Cevap: "D" Tehlikeli eğim
Soru Açıklaması
5.

Yapısı itibariyle, sürücüsü dahil en fazla dokuz oturma yeri olan ve insan taşımak için imal edilmiş bulunan motorlu taşıta ne ad verilir?

Doğru Cevap: "B" Otomobil
Soru Açıklaması
6.

I- Üzerlerini çizerek veya delerek bozmak


II- Yerlerini değiştirmek veya ortadan kaldırmak


III- Görülmelerini güçleştirecek şekilde bir şey atmak


Kara yolu yapısı ve trafik işaretleri ile ilgili olarak yukarıdaki davranışlardan hangileri­ni yapmak yasaktır?

Doğru Cevap: "D" I, II ve III
Soru Açıklaması
7.


Akan trafikte, trafik görevlisinin hangi hareketi daha önce açık olan yolun ka­panacağı, kapalı olan yolun ise açılacağı anlamındadır?
Doğru Cevap: "B" http://ehliyetsinavihazirlik.com/images/sorular/24agustos2014ehliyetsorulari/soru24cevapb.jpg
Soru Açıklaması
8.
Aksine bir durum yoksa, ışıklı trafik işaret cihazında yeşil ışık yanmakta ise sürücü ne yapmalıdır?
Doğru Cevap: "A" Durmadan dikkatli geçmeli
Soru Açıklaması
9.

Şekildeki trafik işaretini gören sürücünün aşağıda­kilerden hangisini yapması yanlıştır?

Doğru Cevap: "C" Takip mesafesini azaltması
Soru Açıklaması
10.

Şekildeki trafik işareti aşağıdakilerden hangisine yaklaşıldığını bildirir?

Doğru Cevap: "A" Okul geçidine
Soru Açıklaması
logo
24 Ağustos 2013 Trafik Soruları
www.cikmissoru.net
11.


Aşağıdakilerden hangisi sağa tehlikeli de­vamlı viraj trafik işaretidir?
Doğru Cevap: "B" http://ehliyetsinavihazirlik.com/images/sorular/24agustos2014ehliyetsorulari/soru28cevapb.jpg
Soru Açıklaması
12.

Şekildeki trafik işareti sürücüye neyi bildirir?

Doğru Cevap: "D" Takip mesafesinin 70 metreden az olmayacağını
Soru Açıklaması
13.


Aşağıdakilerden hangisi yol ver işaretidir?
Doğru Cevap: "A" http://ehliyetsinavihazirlik.com/images/sorular/24agustos2014ehliyetsorulari/soru30cevapa.jpg
Soru Açıklaması
14.Taşıt yolları üzerine çizilen şekildeki yatay işaretlemelerden hangileri yaya geçidini gösterir?
Doğru Cevap: "B" I ve II
Soru Açıklaması
15.

Uyuşturucu veya uyarıcı madde aldığı tespit edilen sürücü hakkında aşağıdaki işlemlerden hangisi yapılır?

Doğru Cevap: "D" İdari para cezasının yanısıra sürücü bel­gesi 5 yıl süreyle geri alınır ve Türk Ceza Kanunu hükümleri uygulanır.
Soru Açıklaması
16.Şekildeki gibi devamlı çizgi bulunan kara yolu için aşağıdakilerden hangisi söylenemez ?
Doğru Cevap: "C" Öndeki aracın geçilebileceği
Soru Açıklaması
17.

Şekildeki kara yolunda numaralandırılmış şeritlerden hangisi sadece geçme için kullanılır?Doğru Cevap: "B" 2
Soru Açıklaması
18.


Aksine bir işaret yoksa yerleşim yeri dışın­daki şehirler arası çift yönlü kara yollarında aşağıdakilerden hangisinin azami hızı 90 km/saat olmalıdır?
Doğru Cevap: "B" http://ehliyetsinavihazirlik.com/images/sorular/24agustos2014ehliyetsorulari/soru35cevapb.jpg
Soru Açıklaması
19.

Önündeki aracı güvenli ve yeterli mesafe­den izlemeyen sürücü için aşağıdakilerden hangisi kesinlikle söylenir?

Doğru Cevap: "C" Trafik kuralına uymadığı
Soru Açıklaması
20.

Arkasındaki aracın geçme uyarısını alan araç sürücüsünün aşağıdakilerden hangisi­ni yapması yanlıştır?

Doğru Cevap: "B" Daha erken davranarak önündeki aracı geçmeye başlaması
Soru Açıklaması
logo
24 Ağustos 2013 Trafik Soruları
www.cikmissoru.net
21.

Sağa dönmek isteyen şekildeki 1 numaralı araç sürücüsü aşağıdaki işlemleri hangi sıra ile yapmalıdır?


1- Hızın azaltılması


2- Dönüş işaretinin verilmesi


3- Dar bir kavisle dönülmesi


4- Sağ şeride girilmesi

Doğru Cevap: "C" 2 - 4 - 1 - 3
Soru Açıklaması
22.Şekle göre aşağıdakilerden hangisi doğru­dur?
Doğru Cevap: "A" 2 numaralı aracın öncelikle geçmesi
Soru Açıklaması
23.

Şekildeki gibi eğimsiz iki yönlü dar yoldaki karşılaşmada 2 numaralı aracın sürücüsü ne yapmalıdır?

Doğru Cevap: "B" 1 numaralı araca yol vermeli
Soru Açıklaması
24.

Şekildeki araç sürücüsü, kamu hizmeti ya­pan yolcu taşıtı durağının en az kaç metre mesafe dışına aracını park edebilir?

Doğru Cevap: "C" 15
Soru Açıklaması
25.

Geceleyin önündeki aracı geçmek isteyen sürücü, bu araçla yan yana gelinceye kadar hangi ışıkları kullanmalıdır?

Doğru Cevap: "D" Yakını gösteren ışıkları
Soru Açıklaması
26.

Araçlar yüklenirken aşağıdakilerden hangi­sinin yapılması yasaktır?

Doğru Cevap: "A" Gabarinin aşılması
Soru Açıklaması
27.

I- Alkol veya madde bağımlılığı


II- Eğitim eksikliği ve tedbirsizlik


III- Tehlikeye atılmaya hazır kişilik yapısı


Yukarıdakilerden hangileri kazalara yol açan faktörlerdendir?

Doğru Cevap: "D" I, II ve III
Soru Açıklaması
28.

Otomobillerin trafiğe çıkarılabilmesi için aşağıdakilerden hangisinin yaptırılması zorunludur?

Doğru Cevap: "A" Zorunlu mali sorumluluk sigortası
Soru Açıklaması
29.

Aşağıdakilerden hangisi sürücü belgesinin geri alınmasının sebeplerindendir?

Doğru Cevap: "B" Sürücü belgesinin hile ile alınmış olduğu­nun tespit edilmesi
Soru Açıklaması
30.

I- Korkutmak veya şaşırtmak


II- Su, çamur ve benzerlerini sıçratmak, atmak ve dökmek


III- Keyfi davranışlarda bulunmak sure­tiyle yaya veya araç trafiğini tehlikeye düşürmek


Sürücülerin yukarıdaki davranışlarından hangileri, kişilere zarar verecek tedbirsiz ve saygısız davranışlar kapsamına girer?

Doğru Cevap: "D" I, II ve III
Soru Açıklaması
logo
24 Ağustos 2013 Trafik Soruları
www.cikmissoru.net
31.

Haritaların alt kenar çizgisi hangi ana yönü gösterir?

Doğru Cevap: "C" Güney
Soru Açıklaması
TEST BİTTİ.
CEVAPLARINIZI KONTROL EDİNİZ.