logo
27 Haziran 2015 Trafik Soruları
www.cikmissoru.net
1.

Aşağıdakilerden hangisi güvenli sürücülüğü belirleyen kişilik özelliklerindendir?

Doğru Cevap: "B" Trafik ortamındaki riskleri en aza indirecek biçimde davranma becerisi
Soru Açıklaması
2.

Aşağıdakilerden hangisi Emniyet Genel Müdürlüğünün görevlerinden biri değildir?

Doğru Cevap: "A" Araçların muayenesini yapmak
Soru Açıklaması
3.


Aşağıdakilerden hangisi bölünmüş kara yoludur?
Doğru Cevap: "D"
Soru Açıklaması
4.

Önündeki aracı 80 km/saat hızla takip eden bir sürücü, arada en az kaç metre mesafe bırakmalıdır?

Doğru Cevap: "C" 40
Soru Açıklaması
5.

Şekildeki trafik görevlisinin işaretine göre 2 numaralı aracın sürücüsü ne yapmalıdır?


Doğru Cevap: "A" Beklemeli
Soru Açıklaması
6.

Aksine bir durum yoksa, şekildeki gibi ışıklı trafik işaret cihazında kırmızı ışığın yandığını gören sürücü ne yapmalıdır?Doğru Cevap: "A" Durup beklemeli
Soru Açıklaması
7.


Şekildeki trafik işareti aşağıdakilerden hangisini bildirir?

Doğru Cevap: "B" Dönel kavşağa yaklaşıldığını
Soru Açıklaması
8.


Aşağıdakilerden hangisi köprü yaklaşımını (sağ, sol) gösteren işaret levhasıdır?

Doğru Cevap: "A"
Soru Açıklaması
9.

Şekildeki trafik işareti aşağıdakilerden hangisini bildirir?


Doğru Cevap: "D" Öndeki taşıtı geçme yasağını
Soru Açıklaması
10.


Taşıt yolu üzerine çizilen aşağıdaki yatay işaretlemelerden hangisi, şeridin sadece sağa dönüş için olduğunu bildirir?
Doğru Cevap: "B"
Soru Açıklaması
logo
27 Haziran 2015 Trafik Soruları
www.cikmissoru.net
11.

Sürücüye ait belgeler tam olsa bile, aşağıdaki hâllerin hangisinden dolayı sürücü araç kullanmaktan men edilir?

Doğru Cevap: "D" Uyuşturucu madde alarak araç kullanıyorsa
Soru Açıklaması
12.

Şekildeki durumda sürücünün hangisini yapması zorunludur?


Doğru Cevap: "A" Uygun mesafede mutlaka durması
Soru Açıklaması
13.

Aksine bir işaret yoksa, şekildeki aracın yerleşim yeri içindeki azami hızı saatte kaç kilometredir?


Doğru Cevap: "B" 50
Soru Açıklaması
14.

Şekildeki araç sürücüsü, kamu hizmeti yapan yolcu taşıtı durağının en az kaç metre mesafe dışına aracını park edebilir?


Doğru Cevap: "C" 15
Soru Açıklaması
15.

Şekle göre aşağıdakilerden hangisinin yapılması doğrudur?


Doğru Cevap: "B" Araçların aynı şeritte seyretmesi
Soru Açıklaması
16.

Aksine bir işaret yoksa, dönüş yaparak doğrultu değiştirecek olan araç sürücülerinin aşağıdakilerden hangisini yapması yanlıştır?

Doğru Cevap: "A" Karşıya geçen yaya varsa geçiş hakkını kendisinin kullanması
Soru Açıklaması
17.

Şekle göre aşağıdakilerden hangisi doğrudur?


Doğru Cevap: "C" 1 numaralı aracın 2 ve 3 numaralı araçların geçmesini beklemesi
Soru Açıklaması
18.

Fazla eğimli yollarda karşılaşma hâllerinde; çıkan araç için geçiş güç veya mümkün değilse, güvenli geçişi sağlamak üzere inen araçlar, sığınma cebi de yoksa aşağıdakilerden hangisini yapmak zorundadır?

Doğru Cevap: "B" Çıkan araç için manevra imkânı bulunmadı­ğının açıkça anlaşılması hâlinde geri gitmek
Soru Açıklaması
19.

I- Dönüş ışıklarının "geç" anlamında kulla­nılması yasaktır.

II- Sadece park veya sis ışıkları yakılarak da araç sürülebilir.

Bu bilgiler için aşağıdakilerden hangisi söylenebilir?

Doğru Cevap: "A" I. doğru II. yanlıştır.
Soru Açıklaması
TEST BİTTİ.
CEVAPLARINIZI KONTROL EDİNİZ.