logo
29 Ağustos 2015 Trafik Soruları
www.cikmissoru.net
1.

Aşağıdakilerden hangisi sürücülerden bek­lenen olumlu davranış özelliklerindendir?

Doğru Cevap: "C" Paylaşmayı bilmek ve saygılı olmak
Soru Açıklaması
2.

Aşağıdakilerden hangisi, kara yollarında meydana gelen trafik kazaları ile ilgili ilk ve acil yardım hizmetlerini planlamak ve uygu­lamakla görevlidir?

Doğru Cevap: "A" Sağlık Bakanlığı
Soru Açıklaması
3.

Şekle göre hangi numaralı yollar tali yoldur?


Doğru Cevap: "B" 1 ve 3
Soru Açıklaması
4.

Şekildeki trafik işareti aşağıdakilerden hangisini bildirir?


Doğru Cevap: "B" Sağa tehlikeli devamlı virajlara yaklaşıldığını
Soru Açıklaması
5.

Şekildeki trafik işareti aşağıdakilerden hangisini yasaklar?


Doğru Cevap: "C" Sağa dönmeyi
Soru Açıklaması
6.


Aşağıdakilerden hangisi hız sınırlaması sonu trafik işaretidir?
Doğru Cevap: "A"
Soru Açıklaması
7.

Işıklı trafik işaret cihazında yanan hangi ışık, ikaz anlamında olup bu yerin yavaş ve dikkatli geçilmesi gerektiğini bildirir?

Doğru Cevap: "C" Fasılalı olarak yanıp sönen sarı ışık
Soru Açıklaması
8.

90 km/saat hızla seyreden bir aracın, önün­deki araçla arasındaki mesafe en az kaç metre olmalıdır?

Doğru Cevap: "B" 45
Soru Açıklaması
9.

Şekildeki trafik görevlisinin işaretine göre aşağıdakilerden hangisi doğrudur?


Doğru Cevap: "A" Otobüs beklemeli
Soru Açıklaması
10.


Taşıt yolu üzerine çizilen şekildeki yatay işaretleme sürücülere aşağıdakiler­den hangisini bildirir?

Doğru Cevap: "D" Şeridin sadece ileri seyir veya sağa dönüş için olduğunu
Soru Açıklaması
logo
29 Ağustos 2015 Trafik Soruları
www.cikmissoru.net
11.

Şekildeki araçların seyrettiği taşıt yolunun çizgilerle ayrılmış her bir bölümüne ne ad verilir?


Doğru Cevap: "B" Şerit
Soru Açıklaması
12.

I. İdari para cezası verilir.


II. Kara yolunda araç sürmesine izin verilir.


III. Sürücü belgesi 5 yıl süreyle geçici ola­rak geri alınır.


Trafik kuruluşunca, uyuşturucu veya uyarı­cı madde kullandığı tespit edilen sürücüye yukarıda verilenlerden hangileri uygulanır?

Doğru Cevap: "C" I ve III
Soru Açıklaması
13.

Trafik uygun olsa bile şekildeki aracın han­gi yöndeki hareketi kesinlikle yasaktır?


Doğru Cevap: "C" U dönüşü yapması
Soru Açıklaması
14.

Şekildeki durumda aşağıdakilerden hangi­sinin yapılması doğrudur?


Doğru Cevap: "B" 1 numaralı aracın sağ şeride girmesi
Soru Açıklaması
15.


Aşağıdakilerden hangisi, sürücünün hızını ayarlamak zorunda olduğu şartlardan biri değildir?
Doğru Cevap: "D" Aracın muayene tarihi
Soru Açıklaması
16.

Aşağıdakilerin hangisinde dönüş ışıklarının kullanılması zorunlu değildir?

Doğru Cevap: "A" Virajlarda
Soru Açıklaması
17.

Şekildeki kontrolsüz kavşakta ilk geçiş hakkını hangi araç kullanmalıdır?


Doğru Cevap: "C" Kamyonet
Soru Açıklaması
18.

Geçiş üstünlüğü hakkı hangi hâllerde kullanılamaz?

Doğru Cevap: "A" Görev hâli dışında
Soru Açıklaması
19.

Sürücülerin iniş eğimli bir yolda aşağıdaki­lerden hangisini yapması yasaktır?

Doğru Cevap: "D" Motorun çalışmasını durdurup vitesi boşa alarak inmesi
Soru Açıklaması
20.


Aşağıdakilerden hangisinde 1 numaralı taşıt sürücüsünün yaptığı asli kusurlu hâllerden sayılır?
Doğru Cevap: "A"
Soru Açıklaması
logo
29 Ağustos 2015 Trafik Soruları
www.cikmissoru.net
21.

I. Sis ışıklarının; sis, kar, şiddetli yağmur sebebiyle görüşün yetersiz olduğu hâller dışında kullanılması yasaktır.


II. Karşı yönden gelen araç sürücülerinin ve kara yolunu kullanan diğer kişilerin gözlerini kamaştıracak bütün hâllerde, uzun hüzmeli farların yakılması yasaktır.


Bu bilgiler için aşağıdakilerden hangisi söylenebilir?

Doğru Cevap: "D" Her ikisi de doğrudur
Soru Açıklaması
22.

Aşağıdakilerden hangisi araçlar için durma­ya örnektir?

Doğru Cevap: "C" Kırmızı ışıkta beklemek
Soru Açıklaması
23.

Motorlu bisiklet, motosiklet ve elektrikli bisikletlerin sürülmesi sırasında sürücüle­rin aşağıdakilerden hangisini kullanması zorunludur?

Doğru Cevap: "A" Koruma başlığı ve koruma gözlüğü
Soru Açıklaması
24.

Aşağıdakilerden hangisi araç sahiplik belgesidir?

Doğru Cevap: "B" Araç tescil belgesi
Soru Açıklaması
25.

Aşağıdaki araçların hangisinde yangın söndürme cihazının bulundurulması zorunludur?

Doğru Cevap: "D" Tehlikeli madde taşıyan araç
Soru Açıklaması
26.

Motorlu araçların, - - - - sahibi olmayan kişiler tarafından kara yollarında sürülmesi ve sürülmesine izin verilmesi yasaktır. Verilen ifadede boş bırakılan yere aşağıda­kilerden hangisi yazılmalıdır?

Doğru Cevap: "C" Sürücü Belgesi
Soru Açıklaması
27.

Ticari araç şoförünün aşağıdakilerden han­gisini bilmesi çevreye olumlu katkı sağlar?

Doğru Cevap: "B" Şehirdeki yolları ve önemli yerleri
Soru Açıklaması
TEST BİTTİ.
CEVAPLARINIZI KONTROL EDİNİZ.