logo
29 Haziran 2013 İlk Yardım Soruları
www.cikmissoru.net
1.


Kaza sonrasında oluşan sağlık sorunlarını en aza indirmeyi amaçlayan uygulamalara ne ad verilir?
Doğru Cevap: "C" İlk yardım
Soru Açıklaması
2.


Aşağıdakilerden hangisi ilk yardımda ha­berleşme ilkelerindendir?
Doğru Cevap: "D" İlk yardım uygulaması yapıldı ise nasıl bir yardım yapıldığının anlatılması
Soru Açıklaması
3.

Kaza yerindeki yaralı, sağlık kuruluşuna ne zaman sevk edilir?

Doğru Cevap: "A" Hayati tehlikelerine karşı önlem alındıktan sonra
Soru Açıklaması
4.


I- Her zaman tedbirli olmak


II- Soğukkanlılığını korumak


III- Emin olmadığı uygulamalardan kaçınmak


Yukarıdakilerden hangileri ilk yardımı yapa­cak kişide bulunmalıdır?
Doğru Cevap: "D" 1, 2 ve 3
Soru Açıklaması
5.

Kalp ve kan damarları vücudumuzdaki han­gi sistemde yer alır?

Doğru Cevap: "B" Dolaşım sisteminde
Soru Açıklaması
6.

Bir trafik kazası sonucunda yaralanan kazazedenin durumunun ağırlığını ve cid­diyetini gösteren bulgulardan biride bilinç düzeyidir. Aşağıdakilerden hangisi 1. derece bilinç düzeyini gösteren bir bulgudur?

Doğru Cevap: "A" Sözlü ve gürültülü uyaranlara cevap vermesi
Soru Açıklaması
7.

Kaza yerindeki araçtan, yaralının çıka­rılmasında ilk aşama aşağıdakilerden hangisidir?

Doğru Cevap: "C" Motorun durdurulup aracın sabitlenmesi
Soru Açıklaması
8.


• Solunum yolu açık tutulur.


•Solunum ve dolaşım desteklenir.


Yukarıda verilenlerin kazazedeye uygulan­masının amacı aşağıdakilerden hangisidir?
Doğru Cevap: "B" Temel yaşam desteğinin sağlanması
Soru Açıklaması
9.


Şekildeki Baş-Çene pozisyonunun aşağıda­ki durumların hangisinde verilmesi sakın­calıdır?
Doğru Cevap: "B" Boyun omurlarında hasar olanlarda
Soru Açıklaması
10.

Bebeklerde soluk yoluna herhangi bir cismin kaçması hâlinde çıkartmak için ilk yardım olarak aşağıdakilerden hangisi yapılmalıdır?

Doğru Cevap: "D" Yüz aşağıda olacak şekilde kol üzerine yatırılıp kürek kemiklerinin arasına vurulmalı
Soru Açıklaması
logo
29 Haziran 2013 İlk Yardım Soruları
www.cikmissoru.net
11.


I- Atardamar kanamaları


II- Toplardamar kanamaları


III- Kılcal damar kanamaları


Yukarıda verilen kanama türlerinin hangile­rinde, açık renkli kanın yara ağzından kalp atımına uyumlu şekilde fışkırarak çıktığı izlenir?
Doğru Cevap: "A" Yalnız 1
Soru Açıklaması
12.


Aşağıdakilerden hangisi şok pozisyonudur?
Doğru Cevap: "D" http://ehliyetsinavihazirlik.com/images/sorular/29haziran2013ehliyetsorulari/soru12cevapd.jpg
Soru Açıklaması
13.

Derin yaralanmaya sebep olan batıcı cisim yara üzerinde duruyorsa, aşağıdakilerden hangisi uygulanır?

Doğru Cevap: "C" Cisim çıkarılmadan tespiti yapılır ve yaralı hastaneye sevk edilir.
Soru Açıklaması
14.

Kırık, çıkık, burkulma gibi kemik ve eklemi ilgilendiren olaylarda ilk yardımcının temel hedefi ne olmalıdır?

Doğru Cevap: "A" Sorunlu bölgeyi hareketsiz duruma getire­rek kazazedenin durumunun kötüleşmesini önlemek
Soru Açıklaması
15.

Bir bebeğin bilinç durumu kontrol edilir­ken vücudunun hangi bölümüne yavaşça vurulur?

Doğru Cevap: "C" Ayak tabanına
Soru Açıklaması
16.

Yaralıyı araçtan çıkarırken aşağıdakilerden hangisine dikkat edilmelidir?

Doğru Cevap: "D" Baş-boyun-gövde hizasının bozulmamasına
Soru Açıklaması
TEST BİTTİ.
CEVAPLARINIZI KONTROL EDİNİZ.