logo
29 Haziran 2013 Trafik Soruları
www.cikmissoru.net
1.

Aşağıdakilerden hangisi sürücülerde olma­sı gereken davranışlardandır?

Doğru Cevap: "C" Paylaşmayı bilmek ve saygılı olmak
Soru Açıklaması
2.

Alkollü içki içen bir sürücüde aşağıdaki durumlardan hangisi görülür?

Doğru Cevap: "B" Reflekslerinde zayıflama
Soru Açıklaması
3.

Aşağıdakilerden hangisi sürücüye ait trafik kazası sebebidir?

Doğru Cevap: "A" Yorgun ve uykusuz olarak araç kullanması
Soru Açıklaması
4.

Belediyeler, aşağıdakilerden hangisini yap­makla görevli değildir?

Doğru Cevap: "B" Kara yollarındaki işaretleme standartlarını tespit etmek
Soru Açıklaması
5.

Yetkililerce, araçla ilgili belgelerin alınıp aracın belirli bir yere çekilerek trafikten alıkonulmasına ne denir?

Doğru Cevap: "D" Trafikten men
Soru Açıklaması
6.
soru22


Şekle göre aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır?
Doğru Cevap: "C" 3 ve 4 numaralı taşıtlar bölünmüş kara yolundadır.
Soru Açıklaması
7.

Trafik görevlisinin gecele­yin ışıklı işaret çubuğunu şekildeki gibi hareket ettirmesinin sürücüler için anlamı nedir?soru23

Doğru Cevap: "A" Dur işareti
Soru Açıklaması
8.
Şekildeki aracın yoluna devam edebilme­si için, ışıklı trafik işaret cihazında yanan ışığın rengi ne olmalıdır?
soru24
Doğru Cevap: "B" Yeşil
Soru Açıklaması
9.
soru25


Şekle göre aşağıdakilerden hangisi yasak­tır?
Doğru Cevap: "C" 3 numaralı kamyonun önündeki araçları geçmesi
Soru Açıklaması
10.

Şekildeki trafik işareti aşağıdakilerden hangisine yaklaşıldığını bildirir?
soru26

Doğru Cevap: "D" Kontrolsüz demir yolu geçidine
Soru Açıklaması
logo
29 Haziran 2013 Trafik Soruları
www.cikmissoru.net
11.

Kara yolunun sağ ve soluna konan şekildeki trafik işaretleri sürücülere aşağıdakilerden hangisine yaklaşıldığını bildirir?
soru27

Doğru Cevap: "B" Köprüye
Soru Açıklaması
12.Aşağıdakilerden hangisi kontrolsüz kavşak trafik işaretidir?


Doğru Cevap: "A" http://ehliyetsinavihazirlik.com/images/sorular/29haziran2013ehliyetsorulari/soru28cevapa.jpg
Soru Açıklaması
13.

Şekildeki trafik işareti neyi yasaklar?

Doğru Cevap: "C" U dönüşü yapmayı
Soru Açıklaması
14.


Aşağıdaki trafik işaretlerinden hangisi, öndeki taşıtı geçme yasağının sona erdiğini bildirir?
Doğru Cevap: "B" http://ehliyetsinavihazirlik.com/images/sorular/29haziran2013ehliyetsorulari/soru30cevapb.jpg
Soru Açıklaması
15.

Kavşaklara yaklaşırken yol üzerine çizilmiş şekildeki oklar sürücülere neyi bildirir?

Doğru Cevap: "C" Seyir yönüne uygun şeridin kullanılması gerektiğini
Soru Açıklaması
16.
Ticari amaçlı yük veya yolcu taşımacılığın­da kullanılan araç resimleri verilmiştir.Bu araçlardan hangilerini şehirler arasında kullanan bir şoförün 24 saat süre içerisin­de; devamlı olarak 4,5 saatten fazla sürme­si yasaktır?
Doğru Cevap: "D" 1, 2 ve 3
Soru Açıklaması
17.Şekildeki kamyon sürücüsü alt geçitten geçerken aşağıdakilerden hangisini dikkate almalıdır?
Doğru Cevap: "B" Sınırlı yükseklik gabarisini
Soru Açıklaması
18.

Aksine bir işaret yoksa şekildeki aracın yerleşim yeri içindeki azami hızı saatte kaç kilometredir?

Doğru Cevap: "A" 50
Soru Açıklaması
19.

Şekildeki 1 numaralı araç 80 km/saat hızla seyrederken önündeki araca en fazla kaç metre yaklaşabilir?

Doğru Cevap: "D" 40
Soru Açıklaması
20.

Şekle göre, hangi numaralı araç sürücüsü­nün yaptığı, öndeki aracı geçme kuralına aykırıdır?

Doğru Cevap: "B" 2
Soru Açıklaması
logo
29 Haziran 2013 Trafik Soruları
www.cikmissoru.net
21.Şekildeki gibi sağa dönüş sırasında aşağı­dakilerden hangisinin yapılması yanlıştır?
Doğru Cevap: "C" Geniş kavisle dönülmesi
Soru Açıklaması
22.

Şekildeki kontrolsüz kavşakta karşılaşan araçların geçiş hakkı sıralaması nasıl olmalıdır?

Doğru Cevap: "D" 3 – 2 – 1
Soru Açıklaması
23.

Aşağıdakilerden hangisi geçiş üstünlüğüne sahip araçlardandır?

Doğru Cevap: "B" İtfaiye aracı
Soru Açıklaması
24.

Eğimli iki yönlü dar yollarda karşılaşan araç sürücüleri için aşağıdakilerden hangi­si doğrudur?

Doğru Cevap: "A" İnen araç sürücüsünün çıkan araç sürücü­süne yol vermesi
Soru Açıklaması
25.


Aşağıdakilerin hangisindeki araçlar park yerine uygun şekilde park edilmiştir?
Doğru Cevap: "B" http://ehliyetsinavihazirlik.com/images/sorular/29haziran2013ehliyetsorulari/soru41cevapb.jpg
Soru Açıklaması
26.

Geceleyin öndeki aracı yakından takip eder­ken hangi ışıkları yakmak zorunludur?

Doğru Cevap: "C" Yakını gösteren ışıkları
Soru Açıklaması
27.


Aşağıdaki taşıtlardan hangisinin otoyolda sürülmesi yasaktır?
Doğru Cevap: "B" http://ehliyetsinavihazirlik.com/images/sorular/29haziran2013ehliyetsorulari/soru43cevapb.jpg
Soru Açıklaması
28.

Aşağıda verilen taşıtların hangisinde, sü­rücülerin koruma başlığı ve koruma gözlü­ğü, yolcuların ise koruma başlığı takması zorunludur?

Doğru Cevap: "D" Motosikletlerde
Soru Açıklaması
29.

Şekle göre, hangi numaralı araç sürücü­sünün davranışı asli kusurlu hâllerden sayılır?

Doğru Cevap: "B" 2
Soru Açıklaması
30.

Ağır hasarlı veya ölümlü trafik kazalarına karışan sürücülerin aşağıdakilerden hangi­sini yapması yasaktır?

Doğru Cevap: "A" Kazaya karışan aracın yerini değiştirmesi
Soru Açıklaması
logo
29 Haziran 2013 Trafik Soruları
www.cikmissoru.net
31.

Aşağıdakilerden hangisinin trafikteki araç­larda bulunması zorunludur?

Doğru Cevap: "C" Araç tescil belgesi
Soru Açıklaması
32.

Aşağıdakilerden hangisi çevreye duyarlı bir davranış değildir?

Doğru Cevap: "A" Sigara külü ve izmaritlerinin veya başka şeylerin yola atılıp dökülmesi
Soru Açıklaması
TEST BİTTİ.
CEVAPLARINIZI KONTROL EDİNİZ.