logo
4 Ağustos 2018 Trafik Soruları
www.cikmissoru.net
1.
Alkol en çok beyin hücrelerini etkilemekte ve merkezi sinir sisteminde olumsuz etki yapmaktadır.

Buna göre aşağıdakilerden hangisi bu durumun sonuçlarındandır?
Doğru Cevap: "A" Karar verme ve kendini kontrol edebilme yeteneğinin azalması
Soru Açıklaması
2.
Aşağıdakilerden hangisi tüm kara yollarındaki işaretleme standartlarının tespiti,
yayınlanması ve kontrolü ile görevlidir?
Doğru Cevap: "D" Karayolları Genel Müdürlüğü
Soru Açıklaması
3.
Kamu hizmeti yapan yolcu taşıtlarının yolcu veya hizmetlileri bindirmeleri,
indirmeleri veya duraklamaları için yatay ve düşey işaretlerle belirlenmiş yere ne
ad verilir?
Doğru Cevap: "B" Durak
Soru Açıklaması
4.
Doğru Cevap: "A" A
Soru Açıklaması
5.
Doğru Cevap: "C" Öndeki aracı geçmemelidir.
Soru Açıklaması
6.
Doğru Cevap: "B" B
Soru Açıklaması
7.
Doğru Cevap: "C" C
Soru Açıklaması
8.
Doğru Cevap: "D" Yavaşlama uyarı çizgileri
Soru Açıklaması
9.
Trafik kuruluşunca, uyuşturucu veya uyarıcı madde kullandığı tespit edilen
sürücüye aşağıdaki işlemlerden hangisi uygulanır?
Doğru Cevap: "A" Sürücü belgesi 5 yıl süreyle geçici olarak geri alınır.
Soru Açıklaması
10.
Aksine bir işaret bulunmadıkça otoyolda minibüs ve otobüsler için azami hız saatte kaç kilometredir?
Doğru Cevap: "C" 100
Soru Açıklaması
logo
4 Ağustos 2018 Trafik Soruları
www.cikmissoru.net
11.
Arkadan çarpma şeklindeki trafik kazalarının en önemli sebebi aşağıdakilerden
hangisidir?
Doğru Cevap: "D" Takip mesafesi kurallarına uyulmaması
Soru Açıklaması
12.
Doğru Cevap: "C" 3
Soru Açıklaması
13.
Manevra yapacak sürücü aşağıdakilerden hangisini yapmalıdır?
Doğru Cevap: "A" Ön, arka ve yanlardaki trafiği kontrol etmeli
Soru Açıklaması
14.
Doğru Cevap: "B" 1 numaralı aracın geçmesini beklemeli
Soru Açıklaması
15.
Geçiş üstünlüğüne sahip araç sürücüsü, bu hakkı kullanırken aşağıdakilerden hangisine dikkat etmek zorundadır?
Doğru Cevap: "D" Can ve mal güvenliğini tehlikeye sokmamaya
Soru Açıklaması
16.
Doğru Cevap: "C" 15
Soru Açıklaması
17.
Geceleyin, görüşün yeterli olmadığı kavşağa yaklaşan sürücü gelişini nasıl haber vermelidir?
Doğru Cevap: "A" Birkaç defa selektör yaparak
Soru Açıklaması
18.
I. Yüklerin üzerine yolcu bindirilmesi
II. Kasanın yan ve arka kapaklarının kapalı olması
III. Yüklerin sağlam olarak yerleştirilmiş ve bağlanmış olması

Kamyon, kamyonet ve römorklarda yükle birlikte yolcu taşınırken yukarıda verilenlerden hangilerinin yapılması zorunludur?
Doğru Cevap: "C" II ve III.
Soru Açıklaması
19.
Park hâlindeki araca çarpan sürücünün aşağıdakilerden hangisini yapması yanlıştır?
Doğru Cevap: "B" Zarar fazla değilse olay yerinden uzaklaşması
Soru Açıklaması
20.
I. Reflektör
II. İlk yardım çantası
III. Yangın söndürme cihazı

Yukarıdakilerden hangilerinin otomobillerde bulundurulması zorunludur?
Doğru Cevap: "D" I, II ve III.
Soru Açıklaması
logo
4 Ağustos 2018 Trafik Soruları
www.cikmissoru.net
21.
Aşağıdakilerden hangisi Karayolları Trafik Kanunu’na göre sürücü olabilmenin şartlarından biri değildir?
Doğru Cevap: "A" Bir meslek sahibi olmak
Soru Açıklaması
22.
• Aracın hızı arttıkça fren mesafesi azalır.
• Yol yüzeyinde su birikmesi, buz ya da kar olması fren mesafesini artıran faktörlerdendir.

Fren mesafesi ile ilgili verilen cümleler doğru (D) - yanlış (Y) olarak değerlendirildiğinde sıralama aşağıdakilerden hangisi olur?
Doğru Cevap: "B" Y - D
Soru Açıklaması
23.
Aşağıdakilerden hangisi atıkların çevreye verdiği zararlardan biri değildir?
Doğru Cevap: "D" Toplanıp işlenerek tekrar kullanılabilir hâle getirilmesi
Soru Açıklaması
TEST BİTTİ.
CEVAPLARINIZI KONTROL EDİNİZ.