logo
6 Eylül 2014 İlk Yardım soruları
www.cikmissoru.net
1.

Aşağıdakilerden hangisi, kazalardaki ölümler ve sakat kalmaların en büyük nedenlerindendir?

Doğru Cevap: "B" İlk yardımın zamanında ve tekniğine uygun yapılmaması
Soru Açıklaması
2.

İlk yardımcının insan vücudu, yapısı ve işleyişi konusunda bazı temel kavramları bilmesi, yapacağı müdahalelerde bilinçli olmasını kolaylaştırır. Buna göre kalp, kan damarları ve kan vücudumuzdaki hangi sistemi oluşturan yapılardandır?

Doğru Cevap: "A" Dolaşım sistemini
Soru Açıklaması
3.

Aşağıdakilerden hangisi kazazedede solu­numun olmadığını gösteren bir belirtidir?

Doğru Cevap: "D" Göğüs kafesi hareketlerinin olmaması
Soru Açıklaması
4.

Kalp durmasının en önemli göstergesi aşa­ğıdakilerden hangisidir?

Doğru Cevap: "C" Nabız atımlarının olmaması
Soru Açıklaması
5.

Kanama olan bölgeye turnike uygular­ken aşağıdakilerden hangisine dikkat edilmelidir?

Doğru Cevap: "D" Vücutta atardamarların geçtiği ve tek kemik­li bölge olmasına
Soru Açıklaması
6.

• Yaralı sayısının ve türlerinin belirlenmesi


•Tekrar kaza olma riskinin ortadan kaldırılması


Verilenler aşağıdakilerden hangisinin ama­cını oluşturur?

Doğru Cevap: "A" Olay yerini değerlendirmenin
Soru Açıklaması
7.

Kalp ve solunumu durmuş bir çocuğa (1-8 yaş), ilk yardım yapan kişi tek başına ise aşağıdakilerden hangisini uyguladıktan sonra tıbbi yardım istemelidir?

Doğru Cevap: "A" 30 kalp masajı, 2 suni solunumu 5 tur uygu­ladıktan sonra
Soru Açıklaması
8.

Aşağıdakilerden hangisi "şok" belirtilerin­den biri değildir?

Doğru Cevap: "B" Bilinç seviyesinin artması
Soru Açıklaması
9.

Başından yaralanan kazazedeye aşağıdaki­lerden hangisi uygulanır?

Doğru Cevap: "C" Solunum yolu açık tutularak sevk edilir.
Soru Açıklaması
10.

Aşağıdakilerden hangisi burkulmalarda uy­gulanan ilk yardım ilkeleri arasında yer alır?

Doğru Cevap: "D" Şişliği azaltmak için burkulan bölgenin yu­karı kaldırılması
Soru Açıklaması
TEST BİTTİ.
CEVAPLARINIZI KONTROL EDİNİZ.