logo
6 Eylül 2014 Trafik soruları
www.cikmissoru.net
1.

Aşağıdakilerden hangisi, sürücülük yete­neğini olumsuz etkileyen faktörlerden biri değildir?

Doğru Cevap: "C" Trafik levhalarını önemsemek
Soru Açıklaması
2.

I- Merkezi sinir sisteminde uyuşturucu etki


II- Beyindeki frenleme ve karar verme yete­neğinin bozulması


III- Alkol miktarının artması ile doğru orantı­lı olarak duyarlılığın artması


Yukarıdakilerden hangileri kişide alkole bağlı olarak gelişmektedir?

Doğru Cevap: "A" I ve II
Soru Açıklaması
3.

Trafik için kamunun yararlanmasına açık olan arazi şeridi, köprüler ve alanlara ne ad verilir?

Doğru Cevap: "B" Kara yolu
Soru Açıklaması
4.

Trafik polisinin verdiği işarete göre aşağıdakiler­den hangisi doğrudur?


Doğru Cevap: "C" Yol kolların gösterdiği yöndeki trafiğe açıktır.
Soru Açıklaması
5.


Aksine bir durum yoksa, şekildeki gibi ışıklı trafik işaret cihazında kırmızı ışık ve yeşil oklu ışığın birlikte yandığını gören sürücü, aşağıdakilerden hangisini yapabilir?

Doğru Cevap: "B" Sağa dönebilir.
Soru Açıklaması
6.

Şekildeki trafik işareti hangi yol bölümünde bulunur?


Doğru Cevap: "D" Kaygan
Soru Açıklaması
7.


Aşağıdakilerden hangisi iki yönlü trafik işaret levhasıdır?
Doğru Cevap: "A"
Soru Açıklaması
8.

Şekildeki trafik işareti aşağıdakilerden hangisini bildirir?


Doğru Cevap: "D" Bütün yasaklama ve kısıtlamaların sona erdiğini
Soru Açıklaması
9.


Aşağıdaki trafik işaretlerinden hangisinin bulunduğu yola motosiklet girebilir?
Doğru Cevap: "C"
Soru Açıklaması
10.


Taşıt yolu üzerine çizilen aşağıdaki yatay işaretlemelerden hangisi, şeridin sadece ileri seyir veya sola dönüş için olduğunu bildirir?
Doğru Cevap: "D"
Soru Açıklaması
logo
6 Eylül 2014 Trafik soruları
www.cikmissoru.net
11.

Aracın 2 saniyede gideceği yol uzunluğu, hangi mesafenin belirlenmesinde kullanılır?

Doğru Cevap: "A" Takip mesafesi
Soru Açıklaması
12.

Yapılan ölçüm sonucunda yasal sınırların üzerinde alkollü olarak araç kullandığı bi­rinci defa tespit edilen sürücüye aşağıdaki işlemlerden hangisi uygulanır?

Doğru Cevap: "B" Sürücü belgesi 6 ay süreyle geri alınır.
Soru Açıklaması
13.


Şekildeki durumda sürücünün hangisini yapması zorunludur?

Doğru Cevap: "C" Yavaş ve dikkatli bir şekilde geçmesi
Soru Açıklaması
14.


Şekildeki gibi sola dönüş yapacak olan sürücü, aşağıdakilerden hangilerini yapma­lıdır?


I- Sola dönüş lambasını yakmalı


II- Hızını azaltmalı


III- Geniş bir kavisle dönmeli

Doğru Cevap: "D" 1, 2 ve 3
Soru Açıklaması
15.

Römork takmış otomobilin azami hızı, rö­morksuz hâlindeki azami hızına göre nasıl olmalıdır?

Doğru Cevap: "C" 10 km/saat daha az
Soru Açıklaması
16.


Şekle göre aşağıdakilerden hangisinin ya­pılması doğrudur?

Doğru Cevap: "B" 2 numaralı aracın 3 numaralı aracın geçişi­ne yardımcı olması
Soru Açıklaması
17.

Şekildeki akaryakıt istasyonundan çıkmak isteyen 2 numaralı aracın sürücüsü ne yapmalıdır?


Doğru Cevap: "C" 1 numaralı aracın geçmesini beklemeli
Soru Açıklaması
18.

Aksine bir işaret yoksa, eğimsiz iki yön­lü dar yolda, otomobil ile iş makinesinin karşılaşması hâlinde, hangisi diğerine yol vermelidir?

Doğru Cevap: "A" İş makinesi, otomobile
Soru Açıklaması
19.

Yerleşim yeri içinde kavşaklara ve bağlantı yollarına, kaç metre mesafede duraklamak yasaktır?

Doğru Cevap: "A" 5
Soru Açıklaması
20.


Aşağıdakilerden hangisinin otoyolda sürül­mesi yasaktır?
Doğru Cevap: "B"
Soru Açıklaması
logo
6 Eylül 2014 Trafik soruları
www.cikmissoru.net
21.

Aşağıdakilerin hangisinde dönüş ışıklarının kullanılması yasaktır?

Doğru Cevap: "D" Sürücülere "geç" mesajının verilmesinde
Soru Açıklaması
22.

Koruma başlığı ve koruma gözlüğünün hangi araç sürücüsü tarafından kullanılma­sı zorunludur?

Doğru Cevap: "C" Motosiklet
Soru Açıklaması
23.

Otobüs, kamyon, minibüs, kamyonet ve çe­kicilere bir yaş sonunda ve devamında kaç yılda bir muayene yaptırılması zorunludur?

Doğru Cevap: "A" 1
Soru Açıklaması
24.

Park hâlindeki araca çarpan sürücü­nün aşağıdakilerden hangisini yapması yanlıştır?

Doğru Cevap: "B" Zarar fazla değilse olay yerinden uzaklaşması
Soru Açıklaması
25.

I- Reflektör


II- İlk yardım çantası


III- Yangın söndürme cihazı


Otomobillerde yukarıda verilenlerden han­gilerinin bulundurulması zorunludur?

Doğru Cevap: "D" I, II ve III
Soru Açıklaması
26.
Aşağıdakilerden hangisi, gözlük veya lens kullanarak görme yeterliliğine sahip olan sürücüler için doğrudur?
Doğru Cevap: "C" Araç kullanırken gözlük veya lenslerini kul­lanmak zorundadırlar.
Soru Açıklaması
27.

Haritaların sağ kenar çizgisi hangi ana yönü gösterir?

Doğru Cevap: "B" Doğu
Soru Açıklaması
TEST BİTTİ.
CEVAPLARINIZI KONTROL EDİNİZ.