logo
8 Aralık 2013 İlk Yardım Soruları
www.cikmissoru.net
1.


I- Kazanın yeri doğru ve açık şekilde belirtilmeli


II- Yaralıların genel durumları ve sayıları bildirilmeli


III- Çağrıyı yapan, kimlik bilgilerini ve telefon numarasını vermeli


Yukarıdakilerden hangileri ilk yardımda haberleşme ilkelerindendir?
Doğru Cevap: "D" I, II ve III
Soru Açıklaması
2.

Aşağıdakilerden hangisi solunum sistemi organlarındandır?

Doğru Cevap: "A" Akciğer
Soru Açıklaması
3.

Dinlenme hâlindeki sağlıklı yetişkin bir insanda, normal nabız (kalbin dakikadaki atımı) sayısı hangi değerler arasında olmalıdır?

Doğru Cevap: "C" 60 - 100
Soru Açıklaması
4.

Aşağıdaki durumların hangisinde kazazedeye baş-çene pozisyonu verilmesi uygundur?

Doğru Cevap: "C" Solunum yolu tıkalı olan
Soru Açıklaması
5.

Kalp masajı yapılacak olan kazazede hangi pozisyonda ve nereye yatırılmalıdır?

Doğru Cevap: "A" Sırtüstü, sert bir zemine
Soru Açıklaması
6.

Hangi çeşit kanamada kısa sürede çok kan kaybedilir?

Doğru Cevap: "B" Atardamar
Soru Açıklaması
7.

Kanamanın olduğu damar, parmakla kemik arasında sıkıştırılarak kanama durdurulabilir. Bu yöntemin uygulanması aşağıdaki durumların hangisinde sakıncalıdır?

Doğru Cevap: "C" Çökme kırık ile birlikte olan kanamalar
Soru Açıklaması
8.

Organlara özellikle beyne yeterli miktarda kan gitmemesi sonucu vücuttaki yaşamsal işlevlerin azalması durumu aşağıdakilerden hangisidir?

Doğru Cevap: "A" Şok
Soru Açıklaması
9.

Şekildeki gibi cisim batması durumunda ilk yardım olarak aşağıdaki uygulamalardan hangisinin yapılması doğrudur?
Doğru Cevap: "B" Cismin çıkarılmadan sabitlenmesi ve yaralının hastaneye sevk edilmesi
Soru Açıklaması
10.
Aşağıdakilerden hangisi omurga yaralanmasına bağlı olarak meydana gelebilir?
Doğru Cevap: "D" Yaralanma bölgesinin alt tarafında felç
Soru Açıklaması
logo
8 Aralık 2013 İlk Yardım Soruları
www.cikmissoru.net
11.
Kırıkların ilk yardım sırasında atel ile tespit edilmesinin amacı nedir?
Doğru Cevap: "B" Kırığın çevre dokulara zarar vermesini engellemek
Soru Açıklaması
12.
Kaburga kemiğinde kırık olan kazazedeyeaşağıdaki pozisyonlardan hangisi verilerek hastaneye sevk edilmelidir?
Doğru Cevap: "A"
Soru Açıklaması
13.
Kaza sonucu vücudun hangi kısımlarında çıkık görülebilir?
Doğru Cevap: "B" Hareketli eklem yerlerinde
Soru Açıklaması
14.
Aşağıdakilerden hangisi burkulmalarda yapılan ilk yardım uygulamalarındandır?
Doğru Cevap: "D" Şişlik ve ağrıyı azaltmak için öncelikle soğuk uygulama yapılması
Soru Açıklaması
15.
Koma halindeki kazazedeye aşağıdakilerden hangisi yapılmaz?
Doğru Cevap: "C" Ağızdan yiyecek, içecek verilmesi
Soru Açıklaması
16.
Aşağıdakilerden hangisi yan yatış pozisyonuna alınarak taşınabilir?
Doğru Cevap: "A" Bulantı ve kusması olan
Soru Açıklaması
TEST BİTTİ.
CEVAPLARINIZI KONTROL EDİNİZ.