logo
8 Mart 2014 Motor Soruları
www.cikmissoru.net
1.

Direksiyon döndürme kuvvetini azaltarak sürücüye daha kolay bir şekilde aracı yön­lendirme imkânı veren sistem aşağıdakiler­den hangisidir?

Doğru Cevap: "C" Hidrolik direksiyon
Soru Açıklaması
2.

Dört zamanlı benzinli motorlarda, zamanla­rın oluşum sırası aşağıdaki gibidir.



Buna göre, hangi zamanda yakıt-hava karışımı pistonla sıkıştırılır?

Doğru Cevap: "B" Sıkıştırma zamanı
Soru Açıklaması
3.


Aracın gösterge panelinde, aşağıdaki ikaz ışıklarından hangisinin yanıyor olması uzun hüzmeli farların açık olduğunu bildirir?




Doğru Cevap: "A"
Soru Açıklaması
4.

Aşağıdakilerden hangisi motor ömrünü etkileyen en önemli faktördür?

Doğru Cevap: "B" Motor yağı kalitesi
Soru Açıklaması
5.

Aşağıdakilerden hangisi, aracın geri ma­nevrası esnasında arkada bulunan diğer araçların durumdan haberdar edilmesi ama­cıyla yanar?

Doğru Cevap: "A" Geri vites lambaları
Soru Açıklaması
6.

I- Basıncı


II- Diş derinliği


III- Hasarlı olup olmadığı


Aracın lastiği kontrol edilirken yukarıdaki­lerden hangileri dikkate alınmalıdır?

Doğru Cevap: "D" I, II ve III
Soru Açıklaması
7.

Akü sülfürik asit içerdiğinden; kontrolü yapılırken, araçtan çıkarılırken ve tutarken dikkat edilmesi, göz ya da cilde temasından kaçınılması gerekir. Buna rağmen sülfürik asit, gözlere ve cilde herhangi bir biçimde temas ederse ilk ya­pılması gereken nedir?

Doğru Cevap: "B" Bol su ile yıkamak
Soru Açıklaması
8.

Aşağıdakilerden hangisi motorun so­ğutma sisteminde yapılması gereken kontrollerdendir?

Doğru Cevap: "A" Antifriz kontrolü
Soru Açıklaması
9.

Motor çalışır durumda iken aracın göster­ge panelinde akü şarj ikaz ışığı yanıyorsa, muhtemel arıza aşağıdakilerden hangisinde olabilir?

Doğru Cevap: "C" Alternatörde
Soru Açıklaması
10.

Aşağıdakilerden hangisi motorda ya­pılan ve yakıt tasarrufuna etki eden ayarlardandır?

Doğru Cevap: "D" Rölanti ayarı
Soru Açıklaması
TEST BİTTİ.
CEVAPLARINIZI KONTROL EDİNİZ.