logo
8 Şubat 2014 İlk Yardım Soruları
www.cikmissoru.net
1.

İlk yardım girişimlerinin amacı aşağıdakiler­den hangisidir?

Doğru Cevap: "C" Temel yaşam desteği sağlamak
Soru Açıklaması
2.

İlk yardım yapan kişi, yaralının omuzuna hafifçe dokunarak "iyi misiniz?" diye sorar. Bu davranış ile yaralının hangi durumu kontrol edilir?

Doğru Cevap: "B" Bilinci
Soru Açıklaması
3.

Kaza yerine ulaşan ilk yardımcının öncelik­le yapması gereken nedir?

Doğru Cevap: "D" Kendisinin ve yaralıların güvenliğini sağlamak
Soru Açıklaması
4.

Aşağıdakilerden hangisi solunum durması­na bağlı olarak dokuların oksijensiz kaldığı­nı gösteren bir belirtidir?

Doğru Cevap: "A" Parmak uçları ve dudaklardan başlayıp yayılan morarma olması
Soru Açıklaması
5.

Aşağıdaki durumların hangisinde suni solu­num yapılır?

Doğru Cevap: "D" Bak-dinle-hisset yöntemi ile solunumu saptanamayanlara
Soru Açıklaması
6.

Şah damarına bası uygulanması aşağıdaki bölge kanamalarından hangisinde yapılır?

Doğru Cevap: "C" Yüz bölgesinde olan kanamalarda
Soru Açıklaması
7.

İlk yardım uygulaması olarak kazazede­nin bacaklarının 30 cm yukarıya kaldırıl­ması aşağıdaki durumların hangisinde sakıncalıdır?

Doğru Cevap: "B" Beyin kanaması
Soru Açıklaması
8.

I- Deri soğuk ve nemlidir.


II- Nabız düzenli ve dolgundur.


III- Solunum yüzeysel ve hızlıdır.


Verilen bulgulardan hangileri şok belirtisi­dir?

Doğru Cevap: "C" I ve III
Soru Açıklaması
9.

Kendiliğinden meydana gelen burun kana­masında, kazazedeye aşağıdaki pozisyon­lardan hangisi verilmelidir?

Doğru Cevap: "A" Oturuş pozisyonu
Soru Açıklaması
10.

Omurga kırıklarında geçici veya kalıcı felç­lerin oluşmasının nedeni aşağıdakilerden hangisidir?

Doğru Cevap: "C" Omuriliğin baskı altında olması ya da zedelenmesi
Soru Açıklaması
logo
8 Şubat 2014 İlk Yardım Soruları
www.cikmissoru.net
11.

Aşağıdakilerden hangisi göğüs yaralanma­sı olan kazazedeye uygulanmaz?

Doğru Cevap: "B" Ayakları yüksekte tutup sırtüstü yatırmak
Soru Açıklaması
12.

I- Çıkık eklem yerine oturtulmalı


II- Çıkık eklem hareket ettirilmeden tespit edilmeli


III- Çıkık bölge askıya alınarak kazazede hastaneye ulaştırılmalı


Çıkık vakalarında ilk yardım olarak yukarı­dakilerden hangileri yapılmalıdır?

Doğru Cevap: "C" II ve III
Soru Açıklaması
13.

Yaralıda boyun hasarı şüphesi varsa, araç­tan nasıl çıkarılmalıdır?

Doğru Cevap: "B" Boynuna mutlaka boyunluk takılarak
Soru Açıklaması
TEST BİTTİ.
CEVAPLARINIZI KONTROL EDİNİZ.