logo
8 Şubat 2014 Trafik Soruları
www.cikmissoru.net
1.

Hangi kişilik özelliğinin sürücülerde olması trafik ortamında riskli davranışı azaltır?

Doğru Cevap: "D" Saygılı
Soru Açıklaması
2.

Alkol en çok beyin hücrelerini etkilemekte ve merkezi sinir sisteminde olumsuz etki yapmaktadır. Aşağıdakilerden hangisi bu durumun bir sonucudur?

Doğru Cevap: "A" Karar verme ve kendini kontrol edebilme yeteneğinin azalması
Soru Açıklaması
3.

Aşağıdakilerden hangisi, araçların tescil işlemlerini yaparak belge ve plakalarını vermekle görevlidir?

Doğru Cevap: "C" Emniyet Genel Müdürlüğü
Soru Açıklaması
4.


Aşağıdakilerin hangisinde taşıtlar tek yönlü kara yolunda bulunmaktadır?
Doğru Cevap: "D"
Soru Açıklaması
5.

I- Görülmelerinin engellenmesi


II- Sorumlu kuruluşların eskiyenleri yenisi ile değiştirmesi


III- Üzerlerine yazı yazılması, çizilmesi, kırıl­ması, delinmesi, sökülmesi


Trafik işaretleri ile ilgili olarak yukarıda­ki davranışlardan hangilerinin yapılması yasaktır?

Doğru Cevap: "B" I ve III
Soru Açıklaması
6.

Şekildeki trafik görevlisinin yapmış olduğu işaretin sürücüler için anlamı nedir?


Doğru Cevap: "C" Hızlan
Soru Açıklaması
7.
Işıklı trafik işaret cihazında, yeşil ışıktan sonra sarı ışığın yanması sürücülere aşağı­dakilerden hangisini bildirir?
Doğru Cevap: "A" Yolun trafiğe kapanmak üzere olduğunu
Soru Açıklaması
8.

Şekildeki trafik işaretini gören sürücünün aşağıda­kilerden hangisini yapması yanlıştır?Doğru Cevap: "C" Yayaları ikaz ederek geçmesi
Soru Açıklaması
9.

Şekildeki trafik işareti neyi bildirir?


Doğru Cevap: "B" Kontrolsüz kavşağa yaklaşıldığını
Soru Açıklaması
10.

Şekildeki trafik işaretinin anlamı nedir?


Doğru Cevap: "A" Yol ver
Soru Açıklaması
logo
8 Şubat 2014 Trafik Soruları
www.cikmissoru.net
11.

Şekildeki trafik işaretinin anlamı nedir?


Doğru Cevap: "A" Sola dönülmez
Soru Açıklaması
12.

Taşıt yolu üzerine çizilen şekildeki çizgilerin anlamı nedir?


Doğru Cevap: "C" Taralı alana girilmez.
Soru Açıklaması
13.

Ticari amaçla yük taşımacılığı yapan ve azami ağırlığı 3,5 tonu geçen araçların şoförlerinin, 24 saatlik herhangi bir süre içinde toplam olarak kaç saatten fazla araç sürmeleri yasaktır?

Doğru Cevap: "D" 9
Soru Açıklaması
14.

Şekle göre 2 numaralı aracın sürücüsü ne yapmalıdır?


Doğru Cevap: "B" 1 numaralı araca yol vermeli
Soru Açıklaması
15.

Şerit değiştirmek isteyen şekildeki 1 numa­ralı taşıt sürücüsü, sola sinyal vermeden önce aşağıdakilerden hangisini mutlaka yapmalıdır?


Doğru Cevap: "C" İç ve dış aynalardan trafik durumunu kontrol etmeli
Soru Açıklaması
16.

Arkadan çarpma şeklindeki trafik kazala­rının en önemli sebebi aşağıdakilerden hangisidir?

Doğru Cevap: "A" Takip mesafesi kurallarına uyulmaması
Soru Açıklaması
17.


Şekildeki araç sürücüsü kavşaktan sağa dönüş yapmak için hangi şeridi izlemelidir?

Doğru Cevap: "D" 3 numaralı şeridi
Soru Açıklaması
18.

Aksine bir işaret yoksa, eğimsiz iki yönlü dar yolda, motorsuz ile motorlu taşıtın karşılaşmaları hâlinde, hangisi diğerine yol vermelidir?

Doğru Cevap: "B" Motorsuz taşıt, motorlu taşıta
Soru Açıklaması
19.


Şekle göre kontrolsüz kavşakta karşıla­şan araçlardan hangisi ilk geçiş hakkını kullanmalıdır?

Doğru Cevap: "B" 2 numaralı araç
Soru Açıklaması
20.

Kara yollarında uzun süreli beklemeyi gerektiren duraklamalarda aşağıdakilerden hangisinin yapılması gerekir?

Doğru Cevap: "D" Motorun durdurulup el freninin çekilmesi
Soru Açıklaması
logo
8 Şubat 2014 Trafik Soruları
www.cikmissoru.net
21.

Yerleşim birimleri dışındaki kara yollarında geceleri araç ışıklarının kullanılması ile ilgili verilen bilgilerden hangisi doğrudur?

Doğru Cevap: "A" Yeterince aydınlatılmamış tünellere girer­ken uzağı gösteren ışıkları yakmak
Soru Açıklaması
22.

Kamyon, kamyonet ve römorklarda yükle birlikte yolcu taşınırken aşağıdakilerden hangisinin yapılması yasaktır?

Doğru Cevap: "B" Yolcuların yüklerin üzerine oturtulması
Soru Açıklaması
23.

Ülkemizde, trafik kazalarındaki kusur oran­larının (%) yıllara göre dağılımı tablodaki gibidir?Bu verilere göre aşağıdakilerden hangisi kesinlikle söylenebilir?

Doğru Cevap: "A" Kazaların çoğu insan kaynaklıdır.
Soru Açıklaması
24.

Otomobilinin muayene zamanını öğrenmek isteyen sürücü, aşağıdaki belgelerden han­gisini kontrol etmelidir?

Doğru Cevap: "D" Motorlu araç trafik belgesi
Soru Açıklaması
25.

Şehirler arası yük veya yolcu nakliyatı yapan otobüs, kamyon ve çekicilerde takograf ciha­zının kullanılmasındaki başlıca amaç nedir?

Doğru Cevap: "A" Sürücünün araç kullanma, dinlenme süre­leri ile araç kullanırken yaptığı hızı tespit etmek
Soru Açıklaması
26.

Aşağıdakilerden hangisinin yapılması, kara yollarında motorlu taşıt kullanabilmek için zorunludur?

Doğru Cevap: "D" Aracın cinsine uygun sürücü belgesi almak
Soru Açıklaması
27.

Sürücülerin aşağıda verilen davranışla­rından hangisi çevre kirliliğini azaltacak önlemlerden biri değildir?

Doğru Cevap: "B" Araçlarını gereksiz yere çalışır hâlde tutmaları
Soru Açıklaması
TEST BİTTİ.
CEVAPLARINIZI KONTROL EDİNİZ.