logo
9 Ağustos 2014 Trafik soruları
www.cikmissoru.net
1.

Hangi kişilik özelliğinin sürücülerde olması trafik ortamında riskli davranışı azaltır?

Doğru Cevap: "D" Hoş görülü
Soru Açıklaması
2.


 

Şekildeki araç için aşağıdakilerden hangisi doğrudur?


 

I- Motorlu araç çeşididir.


 

II- Römork ve yarı römork çeker.


 

III- Yük taşımak için imal edilmiştir.

Doğru Cevap: "B" I ve II
Soru Açıklaması
3.

İşaret levhalarıyla ilgili aşağıdaki davranış­lardan hangisi trafiği tehlikeye düşürmez?

Doğru Cevap: "D" Eskiyenlerin yenileriyle değiştirilmesi
Soru Açıklaması
4.


 


 

Trafik görevlisinin, hangi hareketi bir seri halinde yapması o yönde akan "trafiğin hızlanması" talimatını içerir?


 


 

Doğru Cevap: "C"
Soru Açıklaması
5.

Aralıklı olarak yanıp sönen sarı ışıkta sürü­cü ne yapmalıdır?

Doğru Cevap: "A" Yavaş ve dikkatli geçmeli
Soru Açıklaması
6.


 


 

Aşağıdaki trafik işaretlerinden hangisi kontrollü demir yolu geçidine yaklaşıldığını bildirir?


 


 

Doğru Cevap: "D"
Soru Açıklaması
7.

Şekildeki trafik işaretinin anlamı nedir?


 

Doğru Cevap: "B" Sola tehlikeli viraj
Soru Açıklaması
8.

Şekildeki trafik işareti aşağıdakilerden hangisini bildirir?


 

Doğru Cevap: "A" Bisikletin geçebileceğini
Soru Açıklaması
9.

Şekildeki trafik işareti aşağıdakilerden hangisini bildirir?


 

Doğru Cevap: "A" Kamyonlar için geçme yasağı sonunu
Soru Açıklaması
10.

Şekilde verilenlerden hangileri gabari ile ilgilidir?


 

Doğru Cevap: "B" I ve II
Soru Açıklaması
logo
9 Ağustos 2014 Trafik soruları
www.cikmissoru.net
11.

Taşıt yolu üzerine çizilen şekildeki yatay işaretleme­nin anlamı nedir?


 

Doğru Cevap: "C" Bölünmüş yol başlangıcı
Soru Açıklaması
12.

Şekle göre, araç sürücüsünün aşağıdakiler­den hangisini yapması yasaktır?


 

Doğru Cevap: "C" Aynı yönde seyretmesi
Soru Açıklaması
13.

Aksine bir işaret bulunmadıkça yerleşim yeri dışındaki bölünmüş yollarda otomobil­ler için azami hız saatte kaç kilometredir?

Doğru Cevap: "B" 110
Soru Açıklaması
14.

Şekildeki 1 numaralı aracın sürücüsü, önündeki araç "A" noktasında iken "88-89" diye saymaya başlıyor.


 


 

Sürücünün davranışı aşağıdakilerden hangisini belirlemeye yöneliktir ?

Doğru Cevap: "C" Takip mesafesini
Soru Açıklaması
15.

Şekle göre, tek yönlü yolda 3 numaralı aracın sürücüsü şerit değiştirebilmek için aşağıdakilerden hangisinin gerçekleşmesi­ni beklemelidir?


 

Doğru Cevap: "A" 5 numaralı aracın geçmesini
Soru Açıklaması
16.

Bölünmüş kara yollarında geçilen araç sürücüleri, geçmek isteyen aracın geçiş işaretini aldığında ne yapmak zorundadır?

Doğru Cevap: "D" Bulunduğu şeridi izlemek ve hızını artırmama
Soru Açıklaması
17.


 

Şekildeki gibi kontrolsüz kavşakta karşıla­şan araçların geçiş hakkı sıralaması nasıl olmalıdır?

Doğru Cevap: "C" 03/01/02
Soru Açıklaması
18.

I- Araçlarını ve araçlarının etrafını kontrol etmeleri


II- Işıkla veya kolla, gerekli hâllerde her ikisi ile çıkış işareti vermeleri


III- Görüş alanları dışında kalan yer­ler varsa uyarılmaları için bir gözcü bulundurmaları


Duraklanan veya park edilen yerden çıkılır­ken sürücülerin yukarıdakilerden hangileri­ni yapmaları zorunludur?

Doğru Cevap: "D" I, II ve III
Soru Açıklaması
19.

Kamyon, kamyonet, römork ve yarı römork­larla "kısa mesafelerde işçi taşınmasında" aşağıdakilerden hangisi zorunlu değildir?

Doğru Cevap: "A" Kasa üzerinin kapalı olması
Soru Açıklaması
20.

I- Geçiş yolları üzerinde park etmek yasaktır. II- Duraklamanın yasak olduğu yerlerde park etmek yasaktır. Bu bilgiler için aşağıdakilerden hangisi söylenebilir?

Doğru Cevap: "D" Her ikisi de doğrudur.
Soru Açıklaması
logo
9 Ağustos 2014 Trafik soruları
www.cikmissoru.net
21.

Motorlu bisiklet, motosiklet ve sürücüleri ile ilgili olarak aşağıda verilenlerden hangi­sinin yapılması yasaktır?

Doğru Cevap: "B" İkiden fazlasının taşıt yolunun bir şeridinde yan yana sürülmesi
Soru Açıklaması
22.

Aşağıdakilerden hangisi kazalara ait bir özelliktir?

Doğru Cevap: "A" Önlemlere bağlı olarak azalabilmesi
Soru Açıklaması
23.

Zorunlu mali sorumluluk sigortası hak­kında aşağıda verilen bilgilerden hangisi yanlıştır?

Doğru Cevap: "B" Motorlu araçlar için isteğe bağlıdır.
Soru Açıklaması
24.

Aşağıdaki durumların hangisinde, Karayolları Trafik Yönetmeliği'nin aynı cins taşıtlar için tayin ettiği hız sınırlarını aşan taşıt sürücülerine ceza verilmez?

Doğru Cevap: "D" İki yönlü kara yolunda öndeki araç geçilirken
Soru Açıklaması
25.

C, D ve E sınıfı sürücü belgelerinden her­hangi birini almak isteyenlerde, kaç yaşını bitirme şartı aranır?

Doğru Cevap: "A" 22
Soru Açıklaması
26.

Canlılarla etkileşim içinde olan doğal ve fiziksel ögelerden oluşan dış ortama ne denir?

Doğru Cevap: "C" Çevre
Soru Açıklaması
27.


Kişilerin huzurunu, ruh ve beden sağlığını bozacak seviyedeki istenmeyen seslere ne denir?
Doğru Cevap: "B" Gürültü
Soru Açıklaması
TEST BİTTİ.
CEVAPLARINIZI KONTROL EDİNİZ.